Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zarządzanie przez cele 20-21.09.2018r.


Ważnym elementem umożliwiającym realizację strategii firmy przez zespoły pracownicze jest zarządzanie przez cele. Zarządzanie przez cele jest jednym z najefektywniejszych systemów uruchamiania i wydobywania potencjału pracowników. Jest to systematyczne podejście do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników realizowanego poprzez ustalanie celów i ocenę na podstawie wyników działania.

Podczas szkolenia uczestnicy będą zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego ustalania celów, ich kaskadowania oraz kontrolowania wyników i oceny pracowników w oparciu o realizowane cele cząstkowe. Poznają metody motywowania pracowników poprzez ustalanie celów indywidualnych mających wpływ na rozwój zawodowy pracowników. Uczestnicy poznają etapy skutecznego wyznaczania i kontrolowania realizacji celów. Nowe umiejętności będzie można przećwiczyć w praktyce dzięki zastosowaniu licznych ćwiczeń i zadań realizowanych podczas szkolenia.

W trakcie szkolenia zostaną wypracowane dokumenty niezbędne do wdrożenia i realizacji zarządzania przez cele w oparciu o potrzeby danej organizacji.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego ćwiczenia poszczególnych etapów zarządzania przez cele.

Szczegóły szkolenia:
http://www.hillway.pl/zarzadzanie-przez-celeszkolenie/

Skontaktuj się z nami już dziś
http://www.hillway.pl

HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
ul. Grażyny 13/15
02-548 Warszawa
e.mail: info@hillway.pl

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Zapraszamy do kontaktu i pozdrawiamy!

Zespół HILLWAY!

Program

Model zarządzania przez cele

Założenia ZPC
Cel – jego identyfikacja i opisanie
Droga do celu – plan działania
Środowisko i zasoby – oddziaływanie na plan
Punkty pomiaru – wskaźniki
Systemowa korekta planów – zarządzanie
Kilka celów w tym samym czasie – priorytety
Efektywność realizacji w danym obszarze /firmie/ – zarządzanie przez cele MBO
Dobre praktyki – jak budować świadomość i motywację do zarządzania przez cele

Kluczowe elementy zarządzania przez cele (ZPC)
 • Zasada partycypacji – wspólne ustalanie celów przez menedżera i pracowników
 • Powiązanie celów indywidualnych z celami nadrzędnymi organizacji
 • Autonomia w realizacji celów
 • Ocena wyników pracy pracownika
 • Zarządzanie przez cele a Balanced Scorecard – BSC (Strategiczna Karta Wyników) – jako instrument prezentujący różne obszary funkcjonowania organizacji

Funkcje zarządzania przez cele

Koordynacja i sterowanie celami organizacji
Uwrażliwienie pracowników na cele przedsiębiorstwa
Sterowanie procesami zespołowymi
Zalety i wady zarządzania przez cele

Cykl zarządzania przez cele
 • Kaskadowanie – proces przekazywania celów
 • Cele jako siła napędowa działań realizowanych przez zespół
 • Etapy procesu zarządzania przez cele – rozwijanie kierowniczych kompetencji strategicznego planowania
 • Rozmowa z pracownikiem ustalająca cele – informowanie i przekonywanie pracowników do realizacji celów
 • Sytuacje trudne w rozmowach ustalających cele
Skuteczna komunikacja – podstawą umiejętnego ustalania i przekazywania celów

Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się
Spójność komunikacyjna
Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa)
Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika – dialog konstruktywny
Konstruktywna informacja zwrotna – feedback jako narzędzie rozwoju pracownika
Zaangażowanie w rozmowę – aktywne słuchanie

Metodologia wyznaczania celów – metody do identyfikacji i wartości celów
 • Wykorzystanie strategicznej karty wyników BSC
 • Identyfikacja procesów kluczowych i ich wskaźników KPI
 • Metoda SWOT w ocenie celów
 • Macierz BCG w ocenie celów
 • Metoda opisania celu/zadania SMART

Wyznaczanie priorytetów – świadoma opłacalność/wydajność

Zasady wyznaczania celów i zadań
Wyznaczanie priorytetów
Reguła Pareto i jej zastosowania (80/20)
Metoda Eisenhowera
Reguła ABC DE
Prawo Parkinsona


Systemy zarządzania strategią przy wykorzystaniu Balanced Scorecard
 • Przesłanki powstania Balanced Scorecard (zrównoważonej karty wyników)
 • Budowa Balanced Scorecard i jej integracja z koncepcją zarządzania strategicznego
 • Zasady wdrażania Balanced Scorecard w organizacji
 • Projektowanie Balanced Scorecard w oparciu o studium przypadku
 • Balanced Scorecard jako system zarządzania strategią oraz gotowość informacyjna organizacji
 • Samodzielne projektowanie Balanced Scorecard przez uczestników warsztatów

Cykl komunikacyjny w zarządzaniu poprzez cele

Zlecanie zadań i delegowanie – precyzowanie celów i oczekiwanych wyników, ustalanie sposobu wykonania, określenie zasobów, ustalenie sposobu rozliczania zadań i konsekwencji
Monitorowanie działań pracownika. Cele i przebieg rozmowy monitorującej. Diagnoza. Zbieranie informacji i ocena sytuacji. Reakcja. Problemy związane z realizacją zadań
Ocena wykonania zadania i udzielanie informacji zwrotnej. Funkcja motywująca i rozwojowa oceny, kilka zasad udzielania informacji zwrotnej


Monitorowanie, kontrola i pomiar realizacji zadań zbieżnych z celami firmy
 • Koordynacja i sterowanie celami organizacji a samokontrola pracownika
 • Metody monitorowania i zbierania informacji o realizacji celów przez pracownika (obserwacja)
 • Podsumowanie obserwacji
 • Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków
 • Controling w ustalaniu celów i wskaźników oceny (KPI – Kluczowe Wskaźniki Sukcesu)
 • Pomiar realizacji zadań

Indywidualne plany rozwoju

Identyfikacja własnych obszarów rozwoju oraz określenie sposobów pracy nad nimi
Wypracowanie action planu dla uczestników. Cel to wzmocnienie chęci do działania zgodnie z zasadami omawianymi i wypracowanymi na szkoleniu
Stworzenie IPR. Uczestnicy mają zastanowić się i zapisać jakie konkretne zobowiązanie/działanie podejmą do realizacji w zakresie zagadnień omawianych na szkoleniu

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Agnieszka Nowicka.

Dyplomowany trener biznesu z 6 letnim stażem. Jest ekspertem w zakresie projektowania i realizacji programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, komunikacji w zespole, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie i kreowania wizerunku w biznesie. Prowadzi doradztwo i szkolenia dużych, średnich i małych firmach z różnych branż i sektorów. Jest doświadczonym praktykującym konsultantem i mentorem specjalizujących się w wspieraniu rozwoju średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Obecnie doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponad to jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.


Miejsce: Grażyny 13/15, Warszawa
Rozpoczęcie: 2018-09-20 - Zakończenie: 2018-09-21

Cena: 1590 (PLN) + 23% VAT = 1955.7 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2018-07-03 15:18:01

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie przez cele 20-21.09.2018r.
Organizator: HILLWAY Training & Consulting


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io