Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Zarządzanie międzypokoleniowe - czyli jak prowadzić zespół pracowników w różnym wieku? 2-dniowe warsztaty praktyczne i konsultacje.


Zarządzanie międzypokoleniowe - czyli jak prowadzić zespół pracowników w różnym wieku? 2-dniowe warsztaty praktyczne i konsultacje.Grupa docelowa:Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach firm i instytucji zatrudniających międzypokoleniowe zespoły, a w szczególności o kadrze managerskiej niższego i średniego szczebla, która współpracuje z pracownikami w przedziale wiekowym 20-34 lata (pokolenia potocznie nazywane X, Y, Z i część pokolenia tzw. „milenialsów”). Celem szkolenia jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych i zarządczych, na jakie napotykają managerowie z związku z młodszymi pracownikami, a więc stworzenie nowych metod i narzędzi komunikacji między kadrą zarządzającą i nadzorującą, a pracownikami niższego szczebla. Szkolenie skupia się zatem na komunikacji, metodach negocjacji i mediacji oraz motywowania pracowników z przedziału wiekowego 20-34.Cel szkolenia:Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania międzypokoleniowego oraz wypracowanie narzędzi komunikacyjnych odpowiednich dla danego pokolenia.

Szkolenie pozwoli Uczestnikom poznać odpowiedzi między innymi na pytania: co motywuje każde pokolenie?, jak współpracować aby motywować do działań?, jak radzić sobie z konfliktem pokoleń? oraz jak rozwiązywać problemy w organizacji.

Celem szkolenia jest również analiza najczęściej popełnianych błędów podczas zarządzania międzypokoleniowego oraz wspólne wypracowanie optymalnych rozwiązań.

Program

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|Dzień 1.

1) Komunikacja wewnątrzfirmowa – poziomy i aspekty komunikacji. Komunikacja jako zjawisko podlegające procesom decyzyjnym i zarządczym. Zarządzanie efektywną komunikacją na potrzeby firmy. Szumach komunikacyjne, kontekst komunikacji, błędy atrybucyjne. Zróżnicowanie międzypokoleniowe w komunikowaniu swoich potrzeb, roszczeń, zażaleń, oczekiwań. Kultura komunikacji: komunikacja jednostkowa vs grupowa, protransakcyjne vs propartnerska, dużego dystansu władzy vs małego dystansu władzy, wysokokotekstowa vs niskokontekstowa. Warunki akuratnej, precyzyjnej i efektywnej komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna, stereotypizacja, komunikacja hierarchiczna, zaburzenia hierarchii w komunikacji sieciowej, komunikacja sieciowa i jej konsekwencje). Oczekiwania komunikacyjnych młodszych starszych pokoleń.2) Wewnątrzfirmowe zróżnicowanie kulturowe – kultura i kultury, elementy zarządzania kulturami. Zróżnicowanie kulturowe w ramach jednej kultury (kultura płci, kultura religii, kultura pokolenia, kultura subkultur, kultura zawodowa itd.). Zróżnicowanie na poziomie narodowym, zarządzanie zróżnicowaną kulturowo kadrą. Polska kultura zarządcza na tle kultur zachodnio- i wschodnioeuropejskich. Napływ migracyjny - odmienność kulturowa

i religijna, główne założenia kodeksów honorowych i skryptów kulturowo-religijnych migrantów. Procesy demograficzne następujące w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, które wpływają na rynek pracy. Tendencje społeczne i demograficzne 21. wieku w Polsce – bomba demograficzna, drenaż mózgów, rynek pracownika. Zróżnicowanie międzypokoleniowe pokoleń X, Y, Z, milenialsów i pokoleń lat 60’, 70’, 80’ na rynku pracy – idee, oczekiwania, możliwości, zarządzanie tym zróżnicowaniem, różnice w motywowaniu, udzielaniu reprymend, monitów i nagród.Dzień 2.

3) Net-era. Nowy typ społeczeństwa, gromadzenia danych, zarządzania ludźmi, procesami i danymi. Idea sieciowości i społeczeństwa sieciowego – tożsamość osobowościowa, społeczna, grupowa, nowy patriotyzm i model pracy i zabawy, zmiany w motywowaniu pracowników, które wynikają z uczestnictwa w życiu sieciowym społeczeństwa, nowe możliwości komunikacyjne.4) Savoir-vivre i netykieta na potrzeby zarządzania. Sieciowa kultura zapośredniczona. Kultura niezhierarchizowana. Kultura krótkiego dystansu. Kultura dostępności. Kultura nadmiaru. Makdonaldyzacja procesów zarządzania firmą powiązana z sieciowością. Formy kulturowe i nowe skrypty kulturowe powstałe pod wpływem internetu. Tabu sieciowe. Zjawiska aprobowane przez kulturę internetu. Moda, a zarządzanie (case study „Bucket Challnege”, „Pompki dla weteranów”). Czas w dobie internetu. Prawo dotyczące firmy w działalności sieciowej pracowników („czy pracownik może robić selfie w pracy?”, „czy można zakazać wnoszenia komórek na stanowiska pracy?”). Aplikacje ułatwiające komunikację i zarządzanie firmą.5) Warsztaty – efektywna komunikacja:

a) negocjacje warunków zatrudnienia/usług dodatkowych/wynagrodzenia,

b) motywowanie pracownika,

c) zmniejszanie/zwiększanie dystansu między kadrą zarządzającą, a pracownikami podległymi. Informacje organizacyjne:Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.Harmonogram zajęć

szkolenie trwa 2 dni (16h)

zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiadDzień I

Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.12:00 -przerwa kawowa

Godz.14.00 -przerwa obiadowa

Godz.16.00 -przerwa kawowa

Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II

Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.11:00 -przerwa kawowa

Godz.13.00 przerwa obiadowa

Godz.15.00 -przerwa kawowa

Godz.17:00 -zakończenie szkoleniaInwestycja:1350.00zł netto (+23% VAT)Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]

-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

zakwaterowanie.jpg

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:

Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1710 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Kontakt:Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO

ul. Libelta 1a/2

61-706 Poznań

altGodziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00Departament szkoleń otwartych:

tel. (61) 3 070 303

tel. (61) 8 102 194

tel. (61) 4 152 820

tel. 508 393 926

tel. (61) 4 152 036

tel. (61) 4 152 810fax. (61) 6 247 936

fax. (61) 2 786 300info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:

1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.

2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.

3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.

4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencjePOLITYKA RABATOWAPrzy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.

Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.Uwagi:Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:Osoby uczestniczące w szkoleniu zostaną zapoznane ze środkami i metodami efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej z młodszą częścią personelu firmy/instytucji i w tym celu zapoznają się z merytoryczną wiedzą o komunikowaniu jako o procesie. W ramach tej części szkolenia zaznajomią się z informacjami o tzw. szumach komunikacyjnych, czyli wszystkich zjawiskach, które utrudniają komunikację, takich jak rozziew międzypokoleniowy wynikający z innych postaw, oczekiwań względem warunków pracy, wymogów pracodawcy i pracownika, priorytetów życiowych, doświadczeń pokoleniowych, stopnia informatyzacji i usieciowienia itd., o warunkach akuratnej, precyzyjnej i efektywnej komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna, błędy atrybucyjne, stereotypizacja, komunikacja hierarchiczna, zaburzenia hierarchii w komunikacji sieciowej, komunikacja sieciowa i jej konsekwencje) oraz o oczekiwaniach komunikacyjnych młodszych pokoleń. W dalszej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wygląda zarządzanie międzypokoleniową i często zróżnicowaną kulturową kadrą. W tym celu zostanie wprowadzona wiedza wraz z praktycznymi przykładami dotycząca zróżnicowania kulturowego we współczesnej firmie/instytucji, a więc uczestnicy dowiedzą się o napływie migracyjnym (odmienność kulturowa i czasami odmienność religijna – główne założenia kodeksów honorowych i skryptów kulturowo-religijnych migrantów), procesach demograficznych następujących w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, tendencjach społecznych i demograficznych (bomba demograficzna, drenaż mózgów, rynek pracownika), zróżnicowaniu międzypokoleniowym (pokolenia X, Y, Z, milenialsi i pokolenia lat 60’, 70’, 80’ na rynku pracy – idee, oczekiwania, możliwości, zarządzanie tym zróżnicowaniem, „dlaczego brak im motywacji?” itd.). Ostatni panel odnosi się do idei sieciowości i społeczeństwa sieciowego, czyli do nowego typu tożsamości osobowościowej, społecznej, grupowej, nowego patriotyzmu i modelu pracy i zabawy, zmian w motywowaniu pracowników, które wynikają z uczestnictwa w życiu sieciowym społeczeństwa, nowych możliwościach komunikacyjnych, savoir-vivre i netykiety na potrzeby zarządzania.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

dr Joanna Frączek-BrodaSpecjalizacja trenerska:

Wykładowca wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu kulturą i komunikacją międzykulturową i wdrażaniu kompetencji międzykulturowych m.in. w korporacjach międzynarodowych, firmach rodzimych, a także w ramach pracy i służby żołnierzy zawodowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju, a także w pracy zawodowej strażaków, pracowników służby zdrowia i dziennikarzy-korespondentów pracujących m.in. w strefach konfliktu, w czasie niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub w czasie dużych imprez masowych. Jej badania obejmują komunikację, cyberantropologię, antyterroryzm i bezpieczeństwo.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Business Relations Between Poland and the Middle East [w:] Securitology, 2018 (teczka redakcyjna)

Nowe kierunki rozwoju VR, VI I AI – ujęcie antropologiczne [w:] Cyfrowa rewolucja przemysłowa, red. Stępniak J., Wydawnictwo Naukowe Think&Make, Warszawa 2017, s. 4-22.

Wybrane aspekty imigracji do Polski w kontekście europejskiego kryzysu migracyjnego [w:] Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Chełminiak M., Sygidus K., Kolmann P., Bookmarked Publishing&Editing, Olsztyn 2017, s. 141-147

Między nauką a doktryną – kulturowa stygmatyzacja kryminalnej aktywności europejskich imigrantów ze strefy MENA [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA – kontekst kulturowy, Warszawa 2017 [teczka redakcyjna];

Zagrożenia kulturowe i społeczne płynące z imigracji ze strefy MENA na początku XXI wieku w Unii Europejskiej, 2016 r. [teczka redakcyjna];

Powiązania międzykulturowe cywilizacji Eurazji i Afryki na początku XXI wieku w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego [w:] MENA na początku XXI wieku, pod red. El Ghamari M., Polak A., Warszawa 2016, s. 121-143;

Nielegalna emigracja ze strefy MENA do Unii Europejskiej w 2012 i 2013 r. – stan obecny i prognozy [w:] Efekty przemian politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej na początku drugiej dekady XXI wieku, pod red. Czupryński A., El Ghamari M., Polak A., Warszawa 2015, s. 143-165;

Wpływ szkolenia z zakresu kultury i religii w przygotowaniu żołnierzy do misji poza granicami kraju w aspekcie zagrożeń terrorystycznych [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, red. Bąk T., Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 157-164;

Świadomość i komunikacja międzykulturowa w przedmisyjnym szkoleniu żołnierzy Wojska Polskiego w świetle doświadczeń Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach [w:] Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego, red. Czupryński A., Elak L., Schreiber H., AON, Warszawa 2012, s.165-162;

Aksjologiczne przygotowanie żołnierzy do udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych [w:] Służyć w ochronie i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty służb mundurowych, red. Szerauc A., Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2010, s. 207-228. 


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-06-24 - Zakończenie: 2019-06-25


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-06-24 - Zakończenie: 2019-06-25

Cena: 1350 (PLN) + 23% VAT = 1660.5 PLN

UWAGA

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.  
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-03-06 14:43:34

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie międzypokoleniowe - czyli jak prowadzić zespół pracowników w różnym wieku? 2-dniowe warsztaty praktyczne i konsultacje.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS | System zarządzania szkoleniami | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io