Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zarządzanie łańcuchem dostaw


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z, jak i przećwiczenie najlepszych praktyk wykorzystywanych w budowaniu i rozwijaniu elastycznych łańcuchów dostaw. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu, jak najbardziej dynamicznego modelu zarządzania łańcuchem. W trakcie szkolenia realizowane są liczne ćwiczenia i warsztaty np. mające na celu odpowiednio wykazanie różnic pomiędzy popytem zależnym i niezależnym w wielosegmentowym łańcuchu dostaw, jak i określenie jego charakterystyki poprzez wskaźniki logistyczne ukazujące dynamikę. W trakcie szkolenia omawiane są też zasady stosowania teorii ograniczeń i podstawowe reguły dotyczące wdrażania Lean Management w łańcuchu dostaw. Opanowywane są również reguły prowadzenia gospodarki magazynowej. Wytłumaczone zostają interakcje zachodzące na styku pracy poszczególnych działów firm produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Metodologia

• przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
• w ponad 90% przypadków stosowanie przykładów "nieksiążkowych",
• oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia i gry symulacyjne,
• wykorzystywanie do obliczeń dedykowanych narzędzi.

Program

Dzień I

1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania łańcuchem dostaw:
• zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami,
• wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania procesu logistycznego,
• "zanim zmienisz - zmierz",
• cykle: eksploatacyjny, operacyjny i finansowy jako podstawowy wskaźnik wskazujący na okres zamrożenia kapitału,
• "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów. - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. "Zmiany, zmiany, zmiany"),
• zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady),
• zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw - jak burzyć "mury".

2. Najważniejsze elementy charakteryzujące elastyczność/dynamikę łańcuchów:
• zakres wskaźników logistycznych/parametrów wskazujących na elastyczność lub jej brak. Główne determinanty określające kierunki zmian dla uczynienia relacji i reakcji współpracujących podmiotów bardziej dynamicznymi,
• tradycyjne liniowe i sieciowe łańcuchy - warunki uzyskania elastyczności,
• jak mierzyć elastyczność - gdzie jest cel?
• popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem w oparciu o zależny - wskaźniki logistyczne wykazujące zależność popytu,
• wsparcie informatyczne dla elastycznych sieci logistycznych np. rozwiązania typu DRP,
• wskaźnik P/D i sens planowania popytu - granica między Push a Pull.

3. Strategie rozwoju przedsiębiorstw i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw:
• trzy główne strategie produkcyjne,
• Virtual Enterprise Scorecard - "Balanced Scorecard" (zrównoważona karta wyników) - przykłady i zasady stosowania w zgodzie z strategią rozwoju łańcucha dostaw i własnej firmy (warsztat),
• klasyfikacja procesów wytwórczych,
• przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych.

4. Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w elastycznym łańcuchu dostaw:
• wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady,
• planowanie popytu i rozwój współpracy z klientami,
• popyt utracony,
• bazy CRM (Customer Relationship Management),
• horyzont planistyczny,
• plan operacji i sprzedaży - SOP jako narzędzie planowania długoterminowego będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych. Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym,
• przedstawienie relacji MPS - FAS,
• planowanie potrzeb materiałowych - MRP.

5. Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie "Beer Game" - na drodze do Pull:
• przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw,
• prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
• zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego ("walka" poszczególnych podmiotów),
• pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
• agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień II

1. Prezentacja wyników Beer Game:
• dyskusja nad błędami w integracji łańcucha dostaw. Co uczynić dla podniesienia poziomu elastyczności?
• zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
• identyfikacja czynników podnoszących koszty,
• zaproponowanie rozwiązań mających podnieść elastyczność i dynamikę wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
• wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

2. Teoria ograniczeń i maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw - TOC, Goldratt:
• praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł",
• metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC,
• zasady identyfikacji "wąskich gardeł" w łańcuchu dostaw (obszary występowania),
• przykład wykorzystanie TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności zakładu klientom (ćwiczenie).

3. Zarządzanie zapasami i rozwój współpracy z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw:
• metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów,
• podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
• zapasy w procesie produkcyjnym i w dystrybucji,
• zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia - sezonowość,
• poziom obsługi klienta,
• ATP - jako pomiar "dostępności do obiecania klientowi" wyliczany z planów średnio i krótko terminowych,
• PAB - jako wskaźnik dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący harmonogram uzupełnień stanów magazynowych,
• klasyfikacja ABC stanów magazynowych,
• klasyfikacja XYZ stanów magazynowych,
• zapas bezpieczeństwa - SS jako reprezentant błędu prognozy - zasady wyliczania (odchylenia ilościowe i czasowe) - różnice względem minimalnego stanu magazynowego,
• modele EOQ i zarządzanie zapasami w warunkach niepewności, metoda Wagnera - Withina,
• określanie i używanie punktu ponownego zamówienia ROP,
• czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
• metody składowania zapasów i kompletacji,
• zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro - "future store". Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID,
• zadania stawiane nowoczesnym służbom zaopatrzenia - rozwój stabilnych relacji z poddostawcami. Make or buy.

4. Narzędzia analizy procesowej łańcucha dostaw, jako narzędzie do wskazania obszarów usprawnień:
• użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight,
• analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Modell).

5. Lean jako narzędzie rozwoju łańcucha dostaw:
• historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
• twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS. Przyczyny powstania TPS,
• siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean,
• identyfikacja strat,
• co to jest "Value Stream" i kiedy go używać?
• redukcja Lead Time i wpływ na czas zamrożenia kapitału w stanach magazynowych, produkcji w toku,
• definicja KAIZEN i reguły postępowania:
• dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
• właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim.

6. Prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów, przykład użycia rachunku kosztów działań - ABC (Activity Based Costing).
Jaka jest rzeczywista marża na moich produktach? Co w moich działaniach buduje, a co redukuje wartość mojej firmy? Grupa osób biorąca udział w szkoleniu poprzez poznanie metody ABC będzie wiedziała jak szukać rzeczywistych obszarów usprawnień w procesach, a nie tylko wyrywkowo realizować tzw. "cost reduction":
• ABC jako metoda budowy rentowności firmy,
• prezentacja różnych "kluczy" i "nośników" dla rozliczenia kosztów.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Gdańsk - Novotel Marina***
Rozpoczęcie: 2018-09-10 - Zakończenie: 2018-09-11


Miejsce: Kraków - Hotel BEST WESTERN PREMIER****
Rozpoczęcie: 2018-10-11 - Zakończenie: 2018-10-12


Miejsce: Wrocław - Hotel Novotel City***
Rozpoczęcie: 2018-12-10 - Zakończenie: 2018-12-11

CENA standardowa:
1640 PLN + 23% VAT = 2017.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1440 PLN + 23% VAT = 1771.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2018-06-22 12:12:25

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie łańcuchem dostaw
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io