Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Opis szkolenia
Największą, globalnie rozpoznawalną organizacją zaangażowaną w promowanie wiedzy dotyczącej Project Management (PM) jest Project Management Institute (PMI) ®, z opisem oferowanych standardów zawartym między innymi w “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide). Użycie tego standardu daje możliwość usprawnienia praktyk PM, jakości komunikacji w przedsięwzięciach – jednocześnie używając ze zrozumieniem terminologię PM, jak i rozumiejąc właściwe definicje. Finalnie PMBOK® Guide daje możliwość przygotowania się do uzyskania poprawiającego wiarygodność posiadanych umiejętności PM – certyfikatów.
PMBOK® Guide jest pozycją opisującą metodologię PM raczej bez skupienia się na konkretnej specyfice biznesu. Można powiedzieć, iż tzw. preskryptywizm jest tu ograniczony. Taka polityka ma wiele zalet, jak i pewne istotne konsekwencje. Główna zaletą jest to, iż dzięki wspomnianemu podejściu PMBOK® Guide pozostaje dostępny dla dowolnych osób, z każdego rodzaju biznesu. Szczególnie dla osób chcących rozwijać swoją wiedzę ogólną o PM. Również i co jest bardzo ważne – dzięki takiemu podejściu PMI® tworzy wspólną platformę dla wymiany pomysłów w możliwie największej społeczności praktyków PM. Głównym natomiast problemem jest to, iż nie można natychmiast zastosować metodologii PMBOK® Guide do swojej praktyki pracy. Należy wpierw zaadoptować narzędzia i techniki PM, zweryfikować lub stworzyć własny proces postępowania i skoordynować ewolucję użycia narzędzi ze strategicznymi celami Twojej firmy – z Twoją specyfiką/kontekstem biznesu.
Autorzy tego kursu podjęli decyzję, aby w możliwie najbardziej profesjonalny sposób pomóc Tobie w oparciu o PMBOK® Guide rozwinąć własne procesy PM. Przeprowadziliśmy na rynku międzynarodowym ponad 500’set spotkań z kierownikami projektów. W ich wyniku osiągnęliśmy skuteczną metodę postępowania (Framework), co zostało jakościowo potwierdzone na międzynarodowych biznesowych programach edukacyjnych, uznane przez British Academy of Management, jak i samo PMI®.
Konsekwentnie, w trakcie naszego kursu będziemy pracować z PMBOK® Guide, jak i z poprawiającą jakość szacowania Framework. Tak, aby jak najlepiej wesprzeć dopasowanie narzędzi PM do kontekstu funkcjonowania i specyfiki Państwa biznesu. To właśnie wspomniany kontekst zdefiniuje, jakie narzędzia, w jakiej sekwencji/sytuacji powinny być używane. Można powiedzieć, iż sektory, takie jak IT, budownictwo, motoryzacja, telekomunikacja czy edukacja itd. definiują różny kontekst i specyfikę biznesu – zasługują na indywidualną odpowiedź w zakresie zasad postępowania w PM. Wymagają indywidualnie skonstruowanej, nastawionej na konkretny cel „odpowiedzi”.

Cele szkolenia
• uczestnicy odświeżą swoją wiedzę na temat struktury PMBOK® Guide tzn. podziału na dziesięć obszarów wiedzy i pięć grup procesów, postrzeganie środowiska realizacji projektu, jak i wybrane (poprzez Framework i zastosowane case’y projektów) narzędzia i techniki. Przypomną sobie również, użyteczne w pracy PM – definicje i pojęcia. Ten process postrzegany jest, jako konieczna weryfikacja “bycia gotowym” do używania poprawiającej dokładność szacowania harmonogramów i budżetów – Framework, który bezpośrednio używa narzędzia i techniki PM (między innymi z dziesięciu obszarów wiedzy), jak i zmienne opisujące kontekst biznesu,
• uczestnicy na podstawie źródeł literackich (journale o minimalnym ratingu dwóch gwiazdek) zapoznają się z wybranymi wyzwaniami stojącymi przed społecznością PM, z niektórymi międzynarodowo widocznymi trendami,
• szkolone osoby nauczą się, jak zdefiniować specyfikę/ kontekst własnego projektu poprzez poprawienie i rozszerzenie rozumienia enterprise environmental factors, jak i organizational process assets,
• uczestnicy zostaną wyposażeni w sprawdzony Framework (rozszerzenie PMBOK® Guide), aby skupić się na, jak i praktycznie używać kontekst projektu. Będą mogli rozstrzygać zasady użycia konkretnych narzędzi i technik poprzez rozwój własnego workflow, formowanie własnych procesów. Szkolone osoby zdobędą doświadczenie, jak określać zależności pomiędzy narzędziami i technikami PM (bez ograniczanie się do tylko dziesięciu obszarów wiedzy), a kontekstem projektu – w oparciu o analizowane case’y projektowe. Dla możliwie najlepszego wsparcia praktyki biznesowej uczestników zajęć – tematy projektów powinny odnosić się do Ich specyfiki pracy PM,
• osoby uczestniczące w szkoleniu pozyskają wiedzę o tym, jak w swych projektach podnieść dokładność szacunków (podejście rozszerzające PMBOK® Guide) i poprzez to obniżyć błąd między planowanymi, a realizowanymi harmonogramami – pośrednio uzyskać wgląd we wsparcie zarządzania buforami.

Program

Dzień 1/3

1. Wprowadzenie do kursu:
• poznajmy się,
• poziom zgodności z koncepcjami i terminologią zawartą w PMBOK® Guide – jak dalece alternatywne koncepcje są alternatywne – praktyczne spojrzenie na używanie PMBOK® Guide,
• cele kursu i agenda zajęć – cele uczestników,
• zgodność z PMI Talent Triangle,
• krótki test dla weryfikacji wiedzy o Project Management.

2. Project Management – definicje, interesujące refleksje i widoczne trendy na rynku:
• niezbędne definicje dla właściwego rozumienia narzędzi PM, jak i dla przygotowania się do użycia Framework:
• dlaczego Project Management definiuje dedykowany obszar wiedzy biznesowej – relacje, różnice między harmonogramowaniem procesów, a harmonogramowaniem przedsięwzięć.
• trendy w PM – perspektywa rozwoju metodologii oparta na specyfice i ograniczeniach zastosowania, specyfice biznesie, zarządzaniu wiedzą – wsparcie formułowanych wniosków przez literaturę:
• perspektywa kontekstu/specyfiki biznesu,
• zarządzanie wiedzą w odniesieniu do jakości szacowania, jak i kontekstu projektu.

3. Rozumienie struktury PMBOK® Guide – przygotowanie do użycia wybranych elementów wiedzy zawartej w skrypcie:
• rozumienie cyklu życia projektu – project life cycle,
• specyfika Twojej pracy w PM – czyli jak praktycznie rozumieć kontekst biznesu:
• enterprise environmental factors – jako zbiór zmiennych kontekstowych, opis specyfiki pracy,
• organizational process assets – jako zbiór zmiennych kontekstowych, opis specyfiki pracy.
• pięć głównych grup procesów i dziesięć obszarów wiedzy – macierz zależności. 

Dzień 2/3

1. Kontekstowe postrzeganie dziesięciu obszarów wiedzy – analizowane poprzez praktykę PM uczestników zajęć, jak i dyskutowane case’y projektowe:
• zarządzanie integracją projektu,
• zarządzanie zakresem projektu,
• zarządzanie czasem w projekcie,
• zarządzanie kosztem w projekcie,
• zarządzanie komunikacją w projekcie,
• zarządzanie interesariuszami projektu,
• zarządzanie jakością w projekcie,
• zarządzanie ryzykiem w projekcie,
• zarządzanie zaopatrzeniem,
• zarządzanie zasobami ludzkim w projekcie,
• podsumowanie zidentyfikowanych zależności – zmienne opisujące kontekst i specyfikę danego biznesu, jak i wybrane narzędzia i techniki.

2. Framework (w formie macierzy) dla bardziej realistycznego procesu szacowania harmonogramu i budżetu, pozwalająca na ciągłą adaptację narzędzi i technik do kontekstu i specyfiki biznesu:
• przykłady narzędzi umożliwiających ciągłe dostosowywanie metodologii do praktyki biznesu w PM,
• użycie Framework – przykład:
• formalne wymagania dla efektywnego użycia,
• podstawa realizacji procesu ewolucji i dopasowania.

Dzień 3/3

1. Workshop – użycie we Framework „looping process” i skupienie się na efektywnej realizacji dobrych praktyk lessons learned:
• know-how użycia modelu Framework,
• użycie „looping process”, jak i scenariusza workshop – uproszczenie modelu know-how zastosowania. Poprawianie jakości szacowania harmonogramu i budżetu, dopasowywanie metodyki PMBOK® Guide do specyfiki biznesu,
• kolejne pętle w procesie doskonalenia:
• pierwszy „loop”,
• drugi „loop”,
• trzeci „loop”,
• czwarty „loop”.
• zaproponowana sekwencja użycia narzędzi i technik PM – własny workflow.

2. Podsumowanie zajęć:
• podsumowanie całego spotkania – zebranie i przedyskutowanie refleksji, co do praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy,
• test dla weryfikacji wzrostu wiedzy w tematyce PM, jak i sesja ocen,
• przedstawienie indywidualnego feedback dla każdego uczestnika,
• zasady oferowania wsparcia po sesji zajęć, praca domowa, ciekawa literatura i proponowany follow-up,
• “final word” dla podniesienia motywacji do dalszego rozwoju wiedzy o Project Management.

Otrzymane certyfikaty

ukończenia szkolenia

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Hotel Best Western Efekt Kraków****
Rozpoczęcie: 2019-11-25 - Zakończenie: 2019-11-27


Miejsce: Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
Rozpoczęcie: 2020-02-10 - Zakończenie: 2020-02-12


Miejsce: Kraków - Hotel Best Western Premier****
Rozpoczęcie: 2020-05-06 - Zakończenie: 2020-05-08

CENA standardowa:
2190 PLN + 23% VAT = 2693.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1890 PLN + 23% VAT = 2324.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Ostatnia aktualizacja oferty 2019-09-13 09:56:12

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS tomHRM | System zarządzania szkoleniami | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io