Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Meritum Competence

Przejdź do formularza kontaktowego

Ustawa F-gazowa: zmiany dla użytkowników i właścicieli urządzeń zawierających F-gazy, nowa wersja CRO od 1.02.18


Szkolenie dedykujemy wszystkim Operatorom, czyli w praktyce podmiotom użytkującym urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła, systemy ochrony ppoż., rozdzielnice elektryczne – m.in. w takich obiektach jak:

• zakłady przetwórstwa spożywczego,

• przechowalnie i chłodnie oraz firmy zajmujące się logistyką produktów wymagających chłodzenia lub mrożenia (w tym chłodnictwo transportowe),

• wszelkie zakłady przemysłowe, w tym huty, rafinerie, kopalnie, zakłady energetyczne, firmy chemiczne, elektroniczne, producenci szkła i butelek, plastiku i innych tworzyw sztucznych, itp.,

• obiekty handlowe – w tym supermarkety i galerie handlowe, ale także mniejsze sklepy,

• serwerownie – m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych,

• hotele, centra konferencyjne i wystawiennicze, SPA, lodowiska, obiekty sportowe,

• wszelkie budynki biurowe.Uwaga! Zmiany w przepisach dotyczą m. in.:

- częstotliwości przeglądów szczelności,

- zakresu danych w Kartach Urządzeń i Kartach Systemów ppoż.,

- zasad dokonywania tzw. wpisów do Kart Urządzeń – NOWA wersja CRO od 1.02.18 r.!

- oznakowania urządzeń,

- wprowadzenia nowych kar administracyjnych dla Operatorów.

 

Program

Część teoretyczna

1. Wstęp

• zakres polskiej i unijnej legislacji dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji;

• zastosowania syntetycznych czynników w technice chłodniczej, instalacjach ppoż i rozdzielnicach elektrycznych;

• typy czynników chłodniczych: wczoraj, dziś i jutro – dozwolone terminy stosowania.

2. Podstawowe obowiązki operatorów - unijne Rozporządzenie o F-gazach nr 517/2014:

• cele, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia F-gazów;

• całkowite wycofanie z użycia niektórych F-gazów;

• nowa nomenklatura: kilogramy vs. ekwiwalenty dwutlenku węgla;

• przeglądy pod względem wycieków;

• stałe systemy wykrywania wycieków (tj. kontroli szczelności);

• dokumentacja urządzeń i ich oznakowanie;

• zakazy wprowadzania na rynek UE niektórych urządzeń na F-gazy;

• certyfikacja – wymogi unijne, rodzaje certyfikatów;

3. Właściwa gospodarka czynnikami chłodniczymi w przedsiębiorstwie wg polskiej ustawy i rozporządzeń wykonawczych – nowelizacja z 2017 r.:

• wybrane definicje, w tym – kto jest „operatorem”?

• omówienie odpowiedzialności operatora i serwisu urządzeń oraz instalacji;

• przyjmowanie dostaw F-gazów;

• prawidłowe oznakowanie urządzeń i butli;

• obowiązkowe przeglądy szczelności – terminy, przedziały, częstotliwość, metody i procedury;

• stałe systemy wykrywania nieszczelności;

• dokumentacja, w tym karty urządzeń;

• Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń – rejestracja, obowiązkowe wpisy oraz najczęstsze błędy w CRO;

• system certyfikacji F-gazowej w Polsce:

• certyfikaty personalne i certyfikaty firmowe – zasady uzyskania i ważność,

• Jednostka Certyfikująca, Jednostki Oceniające, Jednostki Szkolące,

• zaświadczenie o ukończonym kursie;

• sprawozdania dot. F-gazów do tzw. „Wyspecjalizowanej Jednostki”;

• niezbędne wyposażenie techniczne;

• sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o F-gazach – przegląd i omówienie jak się ich ustrzec;

• najnowsze rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej (z 2015 i 2016 r.);

• podsumowanie nowelizacji ustawy: harmonogram i główne zmiany.

4. Pozostałe ekologiczne akty prawne związane z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

• ewidencja i sprawozdania ze stosowania czynników chłodniczych na potrzeby spełniania wymogów różnych aktów prawnych: przepisów o SZWO i F-gazach, korzystania ze środowiska, regulacji dot. KOBiZE, ustawy o odpadach;

• wszystko o opłatach za emisję czynników chłodniczych z urządzeń i instalacji – kto jest za nie odpowiedzialny, jakie są aktualne stawki, gdzie i kiedy składać sprawozdania, jak uzupełnić braki z poprzednich lat, jakie są tendencje legislacyjne w tej sprawie?

• przepisy REACH a czynniki chłodnicze.

5. Podsumowanie: działania niezbędne do podjęcia w najbliższej perspektywie czasowej.Część praktyczna

1. Wzór protokołu z czynności serwisowych (przykład).

2. Omówienie zasad współpracy Serwisu z Operatorem – czego Operator powinien wymagać od serwisu w przetargach, zapytaniach ofertowych?

3. Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowach na serwis urządzeń i instalacji zawierających F-gazy?

4. Funkcjonalność Centralnego Rejestru Operatorów – NOWA wersja CRO od 01.02.18!.

5. Zakładanie przykładowych Kart Urządzeń.

6. Dokonywanie wpisów poszczególnych czynności do Kart Urządzeń.

7. Przygotowanie etykiet dla przykładowych urządzeń.

8. Omówienie praktycznych problemów związanych z zakładaniem, bieżącym prowadzeniem Kart Urządzeń oraz wdrożeniem nowych zasad współpracy z serwisami urządzeń.

9. Ewidencjonowanie i składanie sprawozdań dot. emisji z urządzeń i instalacji zawierających F-gazy w ramach korzystania ze środowiska i sprawozdań do KOBiZE,

10. Co jest kontrolowane przez WIOŚ w zakresie ustawy F-gazowej? Jak dobrze przygotować się do kontroli WIOŚ?

 

Zdobyta wiedza

Znajomość :

• Przepisów zgodnie z ustawą F-gazową: zmiany dla użytkowników i właścicieli urządzeń zawierających F-gazy, nowa wersja CRO od 1.02.18

• Podstawowych obowiązków operatorów

• Zasad współpracy Serwisu z Operatorem

Umiejętność:

• Obsługi Centralnego Rejestru Operatorów

• Dokonywania wpisów poszczególnych czynności do Kart Urządzeń.

• Przygotowanie etykiet dla urządzeń.

• Ewidencjonowania i składania sprawozdań dot. Emisji z urządzeń i instalacji zawierających F-gazy w ramach korzystania ze środowiska i sprawozdań do kobize,

• Przygotowania firmy do kontroli WIOŚ

 

Otrzymane certyfikaty

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Krzysztof Pietrzak - właściciel firmy Meritum Competence. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy) oraz gospodarki odpadami i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w zakresie nowej ustawy o odpadach (z 2012 r.). Autor serii artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim miesięczniku Chłodnictwo & Klimatyzacja, w tym dot. kwestii prawnych dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykładowca prowadzący serię szkoleń w ramach Akademii Klimatyzacji LG (LG Electronics) pn. „Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.”. Prelegent na licznych seminariach, m. in. "Serwis, a elektroodpady i substancje niebezpieczne w sprzęcie" organizowane przez CECED Polska, konferencja dla serwisów organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo & Klimatyzacja. Konsultant środowiskowy na targach Polagra-Tech 2013 oraz Polagra-Tech 2014. Autor Kampanii Edukacyjnych z zakresu postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Koordynator projektu audytów środowiskowych w firmie Meritum Competence. www.szkolenia.meritumnet.plMichał Dobrzyński - założyciel firmy audytorskiej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej chłodnictwa i klimatyzacji, systemów ppoż. i rozdzielnic elektrycznych. Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania substancji kontrolowanych (SZWO) oraz gazów fluorowanych (F-gazów); prelegent na stu kilkudziesięciu seminariach i szkoleniach poświęconych tej tematyce; audytor ekologiczny, konsultant obecnie obowiązującej i nowo przygotowywanej legislacji dot. w/w zagadnień – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej.

Michał Dobrzyński był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat (1999-2014) oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców (2000-2010). www.aveECO.pl, www.physiotherm.pl, www.fb.com/PhysiothermPolska

UWAGA

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Al. Jerozolimskie 123A

budynek Millenium Plaza

(600m od Dworca Centralnego)

Warszawa

PolskaMiejsce:
Rozpoczęcie: 0000-00-00 - Zakończenie: 0000-00-00

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

Ostatnia aktualizacja oferty 2018-08-21 08:39:36

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Ustawa F-gazowa: zmiany dla użytkowników i właścicieli urządzeń zawierających F-gazy, nowa wersja CRO od 1.02.18
Organizator: Meritum Competence


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | tomDMS.pl | boardroom.io