Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Profesjonalne zarządzanie procesami zakupowymi w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.


Profesjonalne zarządzanie procesami zakupowymi w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.Grupa docelowa:Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest zarówno dla kadry menedżerskiej jak i osób podejmujących ważne decyzje biznesowe szczególnie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw jak i podejmujących szereg wyzwań na rzecz zwiększenia jakości w organizacji.Cel szkolenia:Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kluczowych elementów związanych z wdrożeniem skutecznego zarządzania procesami zakupowymi i budowania strategicznych relacji biznesowych z kooperantami i dostawcami. Profil funkcjonowania współczesnych działów zakupów uległ znacznym zmianom i przeobrażeniom. Kluczowym zagadnieniem staje się już nie tylko koszt pozyskania materiałów, surowców, zasobów itd., ale również zapewnienie odpowiedniej jakości, czasu realizacji samej dostawy i zapewnienie atrakcyjnych warunków płatności w celu zachowania m.in. płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Konieczność dokonywania oceny i zrozumienia strategicznych celów organizacji staje się nieodzowną kompetencją pracowników działów zakupów, którzy powinni poprzez znajomość odpowiednich narzędzi do planowania i analizy dokonywać oceny zależności i szukać dialogu ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw. Zarządzanie ryzykiem i umiejętność wykorzystania szeregu technik w tym obszarze pozwoli Państwu podejmować optymalne decyzje i planować właściwe reakcje na ryzyko, tak aby pro aktywnie minimalizować zagrożenia lub wykorzystywać szanse.  

Program

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

• Zdefiniowanie celów szkolenia i zdefiniowanie głównych problemów przez uczestników warsztatów.

• Modele zarządzania strategicznego i operacyjnego w zarządzaniu zakupami.

• Podstawowe strategie dla działów zakupów.

• Jak oceniać efektywność istniejących instrukcji zakupowych.

2. KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI I DOSTAWAMI.

• Procesy zakupowe i ich główne ograniczenia.

• Zarządzanie kategoriami (koszykami) zakupowymi i budowanie przewagi negocjacyjnej pomiędzy kontrahentami.

• Współzależności między zakupami i znaczenie relacji biznesowych.

• Zakupy i sprawozdania finansowe.

• Standardy zakupowe – benchmark rozwiązań biznesowych, czyli gdzie szukać inspiracji.

• Przegląd rozwiązań korporacyjnych: procedury, metody i techniki.

• Podział zadań na Zakupy Operacyjne i Strategiczne i wzajemne relacje między nimi.

3. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW.

• Architektura procesowa i kluczowe mierniki sukcesu.

• Strategia grupy materiałowej.

• Definiowanie podstawowych kategorii zakupowych m.in.: materiału, opakowań, usług, zakupów administracyjnych, transportu, inwestycji i remontów, materiałów eksploatacyjnych.

• Efektywne procesy nabywania towarów i usług.

• Proces planowania – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa i sieci kontrahentów.

• Przepływ materiałów i stany magazynów – czyli jak zapewnić optymalną kombinację między kosztami a ciągłością działania procesów.

• Wskaźniki efektywności i ich interpretacja w naszym przedsiębiorstwie.

4. PROCES REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

• Elementy wyboru dostawcy.

• Analiza rynku dostawców – jaka jest nasza rzeczywista siła negocjacyjna oraz jakie są tendencje rozwojowe.

• Oceny dostawców – kryteria jakościowe i ilościowe.

• Proces przetargowy.

• Podsumowanie procesu udzielania zamówień.

5. ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI Z DOSTAWCAMI.

• Wprowadzenie do zawierania umów z dostawcami.

• Tworzenie listy kwalifikowanych dostawców: kryteria wyboru i ograniczenia.

• Rodzaje i klasyfikacja umów z dostawcami.

• Umowy jakościowe i ich specyfikacje.

• Praktyczne wykorzystanie zapisów kontraktowych.

6. TECHNIKI ANALIZY KOSZTÓW.

• Modele kosztowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

• Insourcing/outsourcing - make or buy?.

• Wykres analizy kosztów i wartości uzyskiwanych z zakupów.

• Przydatne narzędzia analizy: macierz BCG, metoda ABC, analiza BSC.

• Analiza korelacji danych.

• Główne wskaźniki rentowności i metody dynamiczne oceny inwestycji.

7. KOSZTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DOSTWAW.

• SQA (ang. Supplier Quality Assurance) - zapewnienie jakości dostawcy.

• ESI (ang. Early supplier involvement) i dopuszczenie do produkcji.

• Nadzór jakości u kontrahentów.

8. KONTROLA I NADZÓR JAKOŚCI.

• Proces realizacji audytów dostawców.

• Redukcja kosztów braku jakości - sposoby i techniki pro aktywnego działania na rzecz definiowania błędów.

• Doskonalenie procesu zakupowego – przegląd współczesnych koncepcji (LEAN, KAIZEN).

• Proces reklamacyjny – czyli jak osiągnąć zadowolenie klienta końcowego.

9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOSTAWCY.

• Punkt bazowy w zarządzaniu ryzykiem (ang. Contingency Plan).

• Relacje z dostawcą a ryzyko biznesowe.

• Proces zarządzania ryzykiem biznesowym w działach zakupów i produkcji.

• Szacowanie bankructwa dostawcy lub braku zachowania jego ciągłości działania.

• Ryzyko w łańcuchu dostaw.

• Identyfikacja ryzyka u dostawcy.

• Stworzenie systemy wczesnego ostrzegania – praktyczne

• Monitorowanie dostawcy w zależności od poziomu ryzyka

• Proces postępowania w przypadku dostawcy preferowanego bądź partnera.

10. WYKORZYSTANIE DRZEWA DECYZYJNYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW DECYZYJNYCH i AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NIEPEWNOŚCIAMI.

• Analiza alternatywnych możliwości i zdarzeń.

• Graficzna projekcja drzewa decyzyjnego i techniki wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia.

• Ocena kosztów i ryzyk dla danej decyzji biznesowej.

• Wybór optymalnej decyzji poprzez ocenę różnych kryteriów ekonomicznych.

11. WYWIERANIE WPŁYWU - SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW ZAKUPÓW.

• Prezentowanie własnego stanowiska i otwarcie się na argumenty i ograniczenia partnerów handlowych.

• Rodzaje argumentacji i ich dobór w zależności od wypracowanych opcji działania.

• Budowanie partnerstwa z kooperantami i wzmacnianie umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności rynkowe.

• Strategie budowania listy kwalifikowanych dostawców i jej znaczenie w negocjacjach.

• Siła przetargowa jednego dostawcy – możliwe opcje oddziaływania naszych firm.

12. PRZEGLĄD TECHNIK I METOD DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.

• Podstawowe definicje i zasady.

• Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.

• Techniki i metody identyfikacji ryzyka:

o Technika delficka.

o Porównania analogii.

o Metoda Crawforda.

o Analiza drzew decyzyjnych.

o Metody scenariuszowe.

o Lista zagrożeń.

o Mapa zakłóceń.

13. PROCES SKUTECZNYCH NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH.

• Określanie własnego stanowiska i obszaru negocjacyjnego przez działy zakupów.

• Presja czasu i konsekwencje zwlekania z decyzjami biznesowymi – osłabianie pozycji negocjacyjnych.

• Przygotowanie stanowisk i możliwych opcji oddziaływania w negocjacjach zakupowych.

• Zebranie i dogłębna analiza informacji o partnerach handlowych.

• Osłabianie pozycji partnerów handlowych – czyli jak nie zaczynać negocjacji.

• Ustalenie własnych możliwości decyzyjnych.

• Ustalenie kompetencji decyzyjnych partnera.

• Aktywne wykorzystanie szeregu technik do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

14. FAZY PRZYGOTOWANIA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH.

• Przygotowanie merytoryczne – krok po kroku do wspólnego sukcesu.

• Analiza przedmiotu negocjacji i ryzyka biznesowego.

• Przygotowanie organizacyjne oraz rozpoczęcie właściwych negocjacji.

• Debata i ustalenie stanowisk stron.

• Zamykanie negocjacji.

15. ZAAWANSOWANE TAKTYKI NEGOCJACYJNE.

• „Autodeprecjacja” – ćwiczenia.

• Autorytet– ćwiczenia.

• Blokowanie– ćwiczenia.

• Bolesna inicjacja– ćwiczenia.

• Cenne ustępstwo– ćwiczenia.

• Cennik– ćwiczenia.

• Deprecjacja ustępstw– ćwiczenia.

• Desperacja– ćwiczenia.

• Dokładanie cegiełek– ćwiczenia.

• „Dokręcanie śruby – imadło” – ćwiczenia.

• „Drzwi w twarz” – ćwiczenia.

• „Ekspert” – ćwiczenia.

• „Gniew kontrolowany” – ćwiczenia.

• „Gospodarz talk-show” – ćwiczenia.

• „Kanalizowanie” – ćwiczenia.

• „Łącze” – ćwiczenia.

• „Manipulowanie czasem” – ćwiczenia.

• „Manipulowanie faktami” – ćwiczenia.

• „Masaż cenowy” – ćwiczenia.

• „Maskowanie” – ćwiczenia.

• „Mój problem twoim problemem” – ćwiczenia.

• Polityka czynów dokonanych – ćwiczenia

• Metoda porucznika Columbo – ćwiczenia.

• Wyolbrzymianie ustępstw– ćwiczenia.

• Zmiana biegów– ćwiczenia.

16. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

Informacje organizacyjne:Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.Harmonogram zajęć

szkolenie trwa 2 dni (16h)

zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

harmonogram_szkolenia.jpg

Dzień I

Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.12:00 -przerwa kawowa

Godz.14.00 -przerwa obiadowa

Godz.16.00 -przerwa kawowa

Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II

Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.11:00 -przerwa kawowa

Godz.13.00 przerwa obiadowa

Godz.15.00 -przerwa kawowa

Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:1390.00zł netto (+23% VAT)Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]

-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:

Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1750 zł netto (+23% Vat)Zgłoszenie:Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.Kontakt:Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO

ul. Libelta 1a/2

61-706 Poznań

altGodziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00Departament szkoleń otwartych:

tel. 508 393 926

tel. 577 177 547

tel. 733 544 190

tel. 570 590 060

tel. (61) 3070303

tel. (61) 8102194

tel. (61) 4152036

tel. (61) 4152810

tel. (61) 4152820fax. (61) 6 247 936

fax. (61) 2 786 300info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:

1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.

2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.

3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.

4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencjePOLITYKA RABATOWAPrzy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.

Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

•Jak należy przeorganizować proces zakupowy w organizacji.

•W jaki sposób określić rolę zakupów w strukturze organizacyjnej firmy z uwzględnieniem podziału wykonywanych zadań, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do nowoczesnego kierowania procesem organizacji i realizacji polityki zakupowej.

•Jak wdrażać proaktywne działania optymalizacyjne i optymalnie dokonywać wybór strategii zakupowej.

•W jaki sposób tworzyć obiektywne kryteria wyboru dostawców i jakie są ich konsekwencje.

•Jak profesjonalnie nadzorować procesy zakupowe i analizować zdefiniowane mierniki sukcesu.

•W jaki sposób inspirować pracowników działów zakupu do większego zaangażowania i wychodzenia poza schematy postępowania.

•Jak doskonalić przepływ komunikacji wewnątrz organizacji o potrzebach zakupowych.

•Jak zarządzać ryzykiem w odniesieniu do procesu zakupowego i jak minimalizować zagrożenia.

•Jakie narzędzia można wykorzystać do szacowania kosztów zakupowych i jak kształtować proces negocjacji.

•Jak wykorzystać arkusze kalkulacyjne i dane empiryczne w procesie podejmowania decyzji.

•Jak wykorzystać efektywny proces negocjacyjny do zrealizowania celów zakupowych w organizacji.Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera w optymalizacji procesów biznesowych. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

• Prezentacja multimedialna. 

• Symulacje biznesowe.

• Konsultacje indywidualne. 

• Studia przypadków.

• Dyskusja nad osiągniętymi wynikami. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału z perspektywy własnej organizacji.

 

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

dr inż Martin Daliga

Specjalizacja trenerska:

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-04-08 - Zakończenie: 2019-04-09


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-06-13 - Zakończenie: 2019-06-14

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-02-04 08:44:41

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Profesjonalne zarządzanie procesami zakupowymi w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | tomDMS.pl | boardroom.io