Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.


Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.

Grupa docelowa:
Szkolenie szczególnie polecane dla:
-pracowników działów kadr i płac,
-właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
-przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
-osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Cel szkolenia:
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe. 

Program

1. Zmiany przepisów planowane w 2019 roku
1) Projekt zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
2) Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji osobowej;
- cztery części akt osobowych,
- akta osobowe w wersji papierowej lub elektronicznej,
- wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej,
- dokumenty dotyczące czasu pracy w części C akt osobowych,
- przekazywanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi lub byłemu pracownikowi
3) Raport informacyjny – zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
4) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania od 2019r.
5) Zmiany w przepisach kodeksu pracy wprowadzane przez rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 stycznia 2018 r. (RPU VIII, poz. 2215);
6) Zmiany w przepisach Kodeksu pracy wprowadzone przez rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 22 lutego 2018 r. (RPU VIII, poz. 2293) – zarząd sukcesyjny ustanowiony z chwilą śmierci pracodawcy;
7) zmiany w przepisach Kodeku pracy wprowadzone przepisami rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 października 2017 r. (RPU VIII, poz. 1933);
2. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników
3. Rodzaje umów o pracę i nowe zasady zawierania umów terminowych – rozwiązywanie kazusów
4. Zmiana warunków pracy i płacy – problemy i wątpliwości, analiza orzecznictwa
5. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów terminowych
1) okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie nowych przepisów
2) obliczanie stażu zakładowego dla celu ustalenia okresu wypowiedzenia umowy przekształconej w drodze porozumienia stron z bezterminowej w umowę na czas określony – stanowisko MRPiPS
6. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony – analiza przypadków
7. Ochrona stosunku pracy – rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa,
1) ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym od 1.10.2017r
2) ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
3) ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – powód, termin, czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia
9. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika – rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa,
10. Obowiązki pracodawcy w sytuacji gdy stosunek pracy wygasa z powodu śmierci pracownika
11. Zasady stosowania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenie
12. Zmiany przepisów wprowadzone w 2017r.
1) Nowe zasady wydawania świadectw pracy
2) Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
3) Treść świadectwa pracy – nowy wzór, szczegółowe omówienie zasad wypełniania, najczęściej pojawiające się błędy
4) Zmiana terminów na wniesienie odwołania do Sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub żądanie odszkodowania,
5) Zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzane
13. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy w 2018r
14. Rozliczanie czasu pracy w 2018 – wybrane zagadnienia
1) pozostawanie w gotowości do pracy – jak należy to rozumieć
2) rozliczanie czasu pracy w dobie pracowniczej a ruchomy czas pracy
3) okres rozliczeniowy a rozliczanie czasu pracy w poszczególnych miesiącach,
4) rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w dni wolne,
5) wyjścia prywatne a rozliczanie czasu pracy
6) ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy określają przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305).
15. Podróże służbowe
1) delegowanie a podróż służbowa
2) miejsce pracy a odbywanie podróży służbowej
3) podstawowe zasady rozliczania podróży służbowej
4) czas podróży służbowej a czas pracy, dzień wolny po podróży służbowej
5) podróż służbowa a godziny nadliczbowe
16. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy
17. Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę – zmiany od 2019r.
18.Omówienie zmian w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wprowadzonych w 2017r. i 2018r.
19. Umowy cywilnoprawne – problemy i wątpliwości
1) Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny
2) zapisy w umowie, które mogą świadczyć o stosunku cywilnoprawnym
3) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa
4) Zamiana umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę – konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy, składki ZUS, podatek dochodowy
5) Obowiązkowe składki z tytułu umowy zlecenia, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, kontraktu menadżerskiego
6) Zbieg tytułów do ubezpieczeń (umowa zlecenia zawarta w własnym pracownikiem, umowa zlecenia zawarta z emerytem, rencistą, umowa zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, umowa zlecenia ze studentem, kilka umów zlecenia).
Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)
Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1570 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Zdobyta wiedza

Korzyści dla użytkowników:
Omówienie aktualnego stanu prawnego jak również obowiązujących przepisów z praktycznego punktu widzenia.
Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2018-03-22 - Zakończenie: 2018-03-23


Miejsce: Gdańsk
Rozpoczęcie: 2018-04-19 - Zakończenie: 2018-04-20


Miejsce: Poznań
Rozpoczęcie: 2018-02-26 - Zakończenie: 2018-02-27

Cena: 1250 (PLN) + 23% VAT = 1537.5 PLN

UWAGA


Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji. 
Ostatnia aktualizacja oferty 2018-03-21 09:57:22

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io