Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: APEXnet

Przejdź do formularza kontaktowego

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BEZ KONTROWERSJI I WĄTPLIWOŚCI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA PO OSTATNICH NOWELIZACJACH


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie ze znanej i lubianej edycji „Prawo zamówień publicznych bez kontrowersji i wątpliwości”. Podczas kursu omówione zostanie najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności te odnoszące się do przepisów wprowadzonych w wyniku ostatnich nowelizacji. Dodatkowo przedstawione zostaną aktualne przypadki zarzutów pokontrolnych, przede wszystkim stawiane przez jednostki kontrolujące prawidłowość przebiegu postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BEZ KONTROWERSJI I WĄTPLIWOŚCI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA PO OSTATNICH NOWELIZACJACH

Wrocław, 6-7 grudnia 2011 r.


Program

I. Poleganie na zasobach innych podmiotów po nowelizacji:

a) jaki dowód winien przedstawić wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania zasobami innych podmiotów – zawartość pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów w świetle orzecznictwa,
b) czy poleganie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów musi być równoważne z podwykonawstwem innego podmiotu?
c) różnica pomiędzy „sytuacją ekonomiczna i finansową”, a „zdolnością finansową”.
d) kto poświadcza kopie dokumentów w przypadku konsorcjów oraz w sytuacji przedstawiania dokumentów innych podmiotów?

II. Co oznacza pojęcie „wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu” - różnica pomiędzy nie złożeniem oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a nie wykazaniem spełniania takich warunków.

III. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp:


a) nieuzupełnienie dokumentów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
b) czy można uzupełniać oświadczenia i dokumenty faksem?
c) jak postępować w przypadku uzupełniania zaświadczeń z ZUS, KRUS, naczelnika urzędu skarbowego lub informacji z KRK wystawionych po terminie składania ofert?

IV. Czy można zawrzeć ważną umowę w sprawie zamówienia publicznego po terminie związania ofertą?

V. Unieważnienie postępowania w sytuacji braku środków na sfinansowanie zamówienia po nowelizacji.


VI. Zasady obliczania terminów w postępowaniu odwoławczym.

Ponadto w programie:
Zamówienia dodatkowe oraz aneksowanie umów w sprawach zamówień publicznych przy wynagrodzeniu ryczałtowym:

a) różnica pomiędzy robotami dodatkowymi, a zamówieniem dodatkowym,
b) przesłanka udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki,
c) kiedy zamówienie nie jest objęte zamówieniem podstawowym – jakie roboty można rozliczyć poza wynagrodzeniem ryczałtowym?
d) zasady postępowania przy udzielaniu zamówień dodatkowych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 €.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

mgr Grzegorz Czaban – Atestator z listy Prezesa UZP. Do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (uprawnienia do prowadzenia szkoleń I-go i II-go stopnia), praktyk, absolwent specjalistycznych studiów z zakresu zamówień publicznych na University of Wisconsin Milwaukee.


Miejsce: Wrocław, Mercure Panorama, Pl. Dominikański 1
Rozpoczęcie: 2011-12-06 - Zakończenie: 2011-12-07

Cena: 996 (PLN) (zwolnione z VAT)

UWAGA

UCZESTNICTWO W TYM SZKOLENIU DODAJE 240 PUNKTÓW W PROGRAMIE PREMIOWYM APEXNET

Zamawiając przez stronę www.apexnet.pl na 3 tygodnie przed datą szkolenia oraz subskrybując nasz newsletter – korzystasz ze zniżek.

W ramach powyższej ceny uczestnicy otrzymają najnowszą książkę APEXnet CWAP „Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 5 listopada i 2 grudnia 2009 r.

Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz parkingu.

Ostatnia aktualizacja oferty 2011-11-30 12:43:40

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BEZ KONTROWERSJI I WĄTPLIWOŚCI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA PO OSTATNICH NOWELIZACJACH
Organizator: APEXnet


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | tomDMS.pl | boardroom.io