Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis i cele szkolenia
Tematyka zajęć koncentruje się na zasadach ochrony danych osobowych wynikających z przepisów krajowych i RODO. Szkolenie wskazuje czym są dane osobowe i jak winna wyglądać ich ochrona w firmie w nowym ujęciu prawnym. Dostarcza również praktycznych wskazówek oraz narzędzi zarządczych służących poprawie bezpieczeństwa danych, ich organizacji i przetwarzania, jak również dobrych, legalnych, zgodnych z polskim prawem i RODO praktyk zbierania i przetwarzania danych w różnych działalnościach przedsiębiorstwa.
Szkolenie wyróżnia prezentacja aktualnych przepisów, projektów i propozycji ich zmian, jak również konsekwencje dla polskiego przedsiębiorcy ujednolicenia przepisów o ochronie danych osobowych w UE w 2018 roku. Warsztatowy charakter zajęć pozwala uczestnikom swobodnie konsultować i wyjaśniać własne przypadki, a tym samym uchronić firmę uczestnika przed ryzykiem nieprawidłowości w tym zakresie.
Szkolenie kierowane jest głównie do menedżerów operacyjnych, marketingu, logistyki, IT i HR, jak również do szefów firm oraz nadzorujących pracę osób przetwarzających dane wrażliwe, w tym w szczególności pracowników działów kadr, rachuby płac, sprzedaży/obsługi klienta.
Ideą zajęć jest podniesienie świadomości osób operujących danymi osobowymi, dostarczenie wiedzy na temat wymogów i sposobów inspekcji ochrony danych, zwiększenie bezpieczeństwa w tym zakresie poprzez dostarczenie standardów nadzoru i kontroli dla zarządzających całą organizacją lub jej funkcją. Dodatkowo szkolenie realizuje wytyczne GIODO dotyczące dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie pracowników uprzednio przeszkolonych.

Korzyści dla uczestników
• wiedza dotycząca prawidłowego, zgodnego z prawem, przetwarzania danych osobowych,
• poznanie praw i obowiązków osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz praw osób, których dane dotyczą,
• wiedza o zmianach w zasadach ochrony danych osobowych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,
• wypracowanie standardów ochrony zbiorów danych przetwarzanych w firmie,
• wiedza o skutecznych metodach poprawy bezpieczeństwa i poufności przy obrocie danymi osobowymi,
• poznanie zaleceń i wskazówek w zakresie legalnego przetwarzania danych poza granice Polski,
• nabycie umiejętności opracowywania, opiniowania i prowadzenia dokumentacji,
• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Metody szkolenia
• zrównoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,
• obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,
• ćwiczenia praktyczne na bazie wytycznych GIODO,
• praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych,
• sesje pytań i odpowiedzi.

Program

1. Regulacje krajowe, europejskie i międzynarodowe ochrony danych:
• system przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia RODO,
• przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania RODO, wyłączenia stosowania RODO,
• ograniczenia i wyłączenia z obowiązków RODO,
• konsekwencje nowych rozwiązań ochronnych,
• dostosowanie działalności polskiego przedsiębiorcy do zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

2. Filary RODO na praktycznych przykładach:
• prywatność – prawo do niej i legalność gromadzenia informacji przez podmioty,
• prawa jednostki – wynikające z RODO i obowiązki przedsiębiorcy w innych przepisach,
• bezpieczeństwo danych – niezbędne działania i fakultatywne środki ochronne.

3. Wymagania wprowadzone przez RODO na przykładach różnych typów działalności:
• ogólnikowość,
• bezpośredniość,
• surowość,
• domniemanie winy,
• siła dowodu.

4. Najważniejsze narzędzia i nowe pojęcia RODO. Rodoindeks dla przedsiębiorców:
• dane osobowe (zwykłe i szczególnych kategorii), zbiór danych,
• czynności przetwarzania danych – przykłady,
• rejestr czynności przetwarzania danych,
• administrator danych osobowych (ADO) – jego prawa i obowiązki,
• inspektor danych osobowych (IDO) – status w organizacji i zadania mu powierzone,
• prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – zakres stosowania, wyłączenia,
• anonimizacja, pseudonimizacja,
• eksport danych,
• naruszenie ochrony danych osobowych,
• organ nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych) – nowa rola i jego kompetencje.

5. Zasady przetwarzania i zabezpieczenie danych osobowych gromadzonych i dystrybuowanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:
• przetwarzanie zgodnie z prawem – zabezpieczenie legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
    • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
    • pozyskiwanie zgód,
    • ważność „starych” zgód,
    • zawarcie i wykonywanie umowy,
    • przetwarzanie danych osoby trzeciej,
    • obowiązek prawny,
    • uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej.
• zbieranie, przechowywanie i zabezpieczenie danych – zgodnie z zasadą minimalizacji danych, ograniczenia czasowego i bezpieczeństwa danych,
• zasady powierzania oraz udostępniania danych osobowych.

6. Obsługa praw jednostki:
• prawo do informacji i obowiązek informacyjny,
• prawo dostępu, do sprostowania i przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do sprzeciwu,
• prawo do zapomnienia,
• prawa związane z profilowaniem,
• czas reakcji i czas obsługi praw jednostki,
• nieuzasadnione lub nadmierne żądania.

7. Przetwarzanie danych w zatrudnieniu – dane osobowe pracowników i współpracowników:
• wymogi prawa o ochronie danych osobowych a rekrutacja pracowników,
• zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych kadrowych,
• przetwarzanie na podstawie przepisów prawa,
• prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
• obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych.

8. Powierzanie i udostępnianie danych – w modelu organizacyjnym oraz projektowo:
• kiedy dane są powierzone a kiedy udostępnione,
• co sprawdzić przed przekazaniem danych,
• obowiązki formalne – wymagania w zapisach umownych, zmiany klauzul informacyjnych, aktualizacje zgód,
• prawa przedsiębiorcy w stosunku do podmiotów, którym dane przekazuje,
• obowiązki wynikające z przekazywania danych.

9. Wymagania dotyczące dokumentacji ochrony danych osobowych oraz wzory:
• rejestrowanie czynności przetwarzania danych (RCPD),
• klauzule zgody,
• klauzule informacyjne,
• umowa powierzenia przetwarzania danych (z procesorem),
• upoważnienie do przetwarzania danych,
• rejestr naruszeń ochrony danych,
• polityka bezpieczeństwa danych.

10. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:
• postępowanie kontrolne i sankcje administracyjne za naruszenie przepisów RODO,
• sankcje karne,
• odpowiedzialność cywilnoprawna,
• odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego.

11. Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne aspektu bezpieczeństwa danych osobowych:
• stosowanie narzędzi komunikacyjnych zgodnie z RODO:
     • e-mail (firmowy, poczta prywatna), komunikatory,
     • serwisy intranetowe, strony internetowe,
     • serwisy społecznościowe (fanpage), grupy dyskusyjne,
     • przestrzeń dyskowa w chmurze firmy trzeciej,
     • oprogramowanie w modelu usługi.
• kontrola dostępu, automatyczne rozpoznawanie pojazdów,
• monitoring wizyjny, audio, biometryczny, położenia (GPS),
• szkolenia wewnętrzne, instrukcje, zasady dostępu do danych,
• audytowanie zgodności procesów z zasadami ochrony danych,
• projektowanie działań i usług zgodne z RODO.

12. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Poznań - Mercure Poznań Centrum
Rozpoczęcie: 2018-11-12 - Zakończenie: 2018-11-12

CENA standardowa:
840 PLN + 23% VAT = 1033.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
740 PLN + 23% VAT = 910.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Ostatnia aktualizacja oferty 2018-06-25 12:44:26

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io