Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis i cele szkolenia
Tematyka zajęć koncentruje się na zasadach ochrony danych osobowych wynikających z przepisów krajowych i RODO. Szkolenie wskazuje czym są dane osobowe i jak winna wyglądać ich ochrona w firmie w nowym ujęciu prawnym. Dostarcza również praktycznych wskazówek oraz narzędzi zarządczych służących poprawie bezpieczeństwa danych, ich organizacji i przetwarzania, jak również dobrych, legalnych, zgodnych z polskim prawem i RODO praktyk zbierania i przetwarzania danych w różnych działalnościach przedsiębiorstwa.
Szkolenie wyróżnia prezentacja aktualnych przepisów, projektów i propozycji ich zmian, jak również konsekwencje dla polskiego przedsiębiorcy ujednolicenia przepisów o ochronie danych osobowych w UE w 2018 roku. Warsztatowy charakter zajęć pozwala uczestnikom swobodnie konsultować i wyjaśniać własne przypadki, a tym samym uchronić firmę uczestnika przed ryzykiem nieprawidłowości w tym zakresie.
Szkolenie kierowane jest głównie do menedżerów operacyjnych, marketingu, logistyki, IT i HR, jak również do szefów firm oraz nadzorujących pracę osób przetwarzających dane wrażliwe, w tym w szczególności pracowników działów kadr, rachuby płac, sprzedaży/obsługi klienta.
Ideą zajęć jest podniesienie świadomości osób operujących danymi osobowymi, dostarczenie wiedzy na temat wymogów i sposobów inspekcji ochrony danych, zwiększenie bezpieczeństwa w tym zakresie poprzez dostarczenie standardów nadzoru i kontroli dla zarządzających całą organizacją lub jej funkcją. Dodatkowo szkolenie realizuje wytyczne GIODO dotyczące dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie pracowników uprzednio przeszkolonych.

Korzyści dla uczestników
• wiedza dotycząca prawidłowego, zgodnego z prawem, przetwarzania danych osobowych,
• poznanie praw i obowiązków osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz praw osób, których dane dotyczą,
• wiedza o zmianach w zasadach ochrony danych osobowych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,
• wypracowanie standardów ochrony zbiorów danych przetwarzanych w firmie,
• wiedza o skutecznych metodach poprawy bezpieczeństwa i poufności przy obrocie danymi osobowymi,
• poznanie zaleceń i wskazówek w zakresie legalnego przetwarzania danych poza granice Polski,
• nabycie umiejętności opracowywania, opiniowania i prowadzenia dokumentacji,
• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Metody szkolenia
• zrównoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,
• obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,
• ćwiczenia praktyczne na bazie wytycznych GIODO,
• praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych,
• sesje pytań i odpowiedzi.

Program

1. Źródła prawa ochrony danych – regulacje krajowe, europejskie i międzynarodowe:
• interpretacja przepisów krajowych i unijnych oraz ich implementacja,
• przygotowanie przedsiębiorcy na zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych,
• konsekwencje nowych rozwiązań ochronnych.

2. System przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia RODO.

3. Istotne pojęcia występujące w ustawie o ochronie danych osobowych i RODO:
• prawo do prywatności i ochrony danych osobowych,
• zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych,
• dane osobowe (zwykłe i wrażliwe), zbiór danych, przetwarzanie, administrator danych osobowych, nowe GIODO.

4. Przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych gromadzonych i dystrybuowanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:
• przetwarzanie zgodnie z prawem,
• przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne stosowanie,
• zbieranie, przechowywanie i zabezpieczenie danych,
• zasady udostępniania danych osobowych,
• prawo do zapomnienia.

5. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych.

6. Znaczenie i rola inspektora ochrony danych, obecnie administratora bezpieczeństwa informacji - status i zadania..

7. Przetwarzanie danych w zatrudnieniu – dane osobowe pracowników i współpracowników:
• wymogi ustawy o ochronie danych osobowych a rekrutacja pracowników,
• zgoda osoby której dane dotyczą na przetwarzanie danych kadrowych,
• przetwarzanie na podstawie przepisów prawa,
• prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
• obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych.

8. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych.

9. Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych.

10. Instrukcja Zarządzania systemem informatycznym.

11. Nowa rola GIODO - nowe GIODO.

12. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów ustawy:
• odpowiedzialność cywilna z tytułu bezprawnego przetwarzania danych osobowych,
• odpowiedzialność dyscyplinarna,
• odpowiedzialność karna.

13. Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne aspektu bezpieczeństwa danych osobowych:
• polityka bezpieczeństwa, szkolenia, instrukcje, zasady dostępu do danych.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Poznań - Mercure Poznań Centrum
Rozpoczęcie: 2018-11-12 - Zakończenie: 2018-11-12

CENA standardowa:
840 PLN + 23% VAT = 1033.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
740 PLN + 23% VAT = 910.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Ostatnia aktualizacja oferty 2018-05-15 11:56:38

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io