Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Soyer Dom Szkoleń

Przejdź do formularza kontaktowego

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2010r.Szkolenie dla osób z działu kadr i księgowości

Program


Program szkolenia:

 


 1. Zmiany w prawie pracy w 2010r.:  1. jak stosować nowe regulacje antykryzysowe?

  2. zasady stosowania umów na czas określony– kłopotliwa regulacja.

  3. złagodzenie przepisów dot. doby pracowniczej.

  4. nowe możliwości w zakresie wprowadzenia dłuższego okresu rozliczeniowego

  5. pomoc dla firm zagrożonych niewypłacalnością

  6. strażak w każdej firmie po nowelizacji– obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania pożarom.

  7. obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

  8. jak dostosować dokumentację personalną do obecnie obowiązujących przepisów (upoważnienia dla pracowników działu kadr i płac, ewidencja osób upoważnionych, zasady przetwarzania danych osobowych pracowników);

  9. jak na praktykę kadrową wpływa najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w szczególności w sprawach dotyczących czasu pracy, urlopów, umów o pracę, rozwiązywania stosunku pracy, zakazu konkurencji, wypowiedzeń zmieniających, urlopów macierzyńskich?

 2.  Najnowsze zmiany zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej po nowelizacji rozporządzenia.

 3. Nawiązywanie i rozwiązywania stosunku pracy:

 


a) Akta osobowe:

 


-           obowiązek założenia akt osobowych,

 


-           zasady prawidłowego prowadzenia akt osobowych,

 


-           akta osobowe przy zmianie pracodawcy,

 


-           dokumenty niezbędne do podjęcia pracy,

 


-     dokumenty, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia, orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, zapytanie o karalność).

 


 1. Umowy o pracę:

 


-     zasady prawidłowego sporządzania umów: na okres próbny na czas określony, na zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy, na czas nie określony;

 


-     obligatoryjna i alternatywna treśćumowy o pracę.

 


-     najczęściej popełniane błędy w umowach o pracę;

 


 1. Dokumenty wymagane w okresie zatrudnienia :

 2. informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 §3 k.p.);

 3. Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowca.

 4. pisemne potwierdzenie zapoznania pracownika z regulaminem pracy, przepisami o dyskryminacji;

  1. Dokumenty z zakresu bhp:

 


-        badania lekarskie pracownika – obowiązek skierowania oraz przechowywania    orzeczenia lekarskiego.

 


 • szkolenia bhp po zmianach w 2009 r. - obowiązek przeprowadzania oraz dokumentowanie jego odbycia.

 • dokumenty związane z ryzykiem zawodowym.

 • Zmiana treści stosunku pracy:

 


-      wypowiedzenie, porozumienie i aneks – dokumenty zmieniające warunki pracy lub płacy.

 


 • wypowiedzenie zmieniające;

 


przypadki, których zmiana warunków pracy powoduje konieczność zmiany regulaminu.

 


 1. Zasady rozwiązywania umów o pracę:

 


-      dopuszczalne formy rozwiązywania umów o pracę.

 


-     obowiązki dokumentacyjne związane z rozwiązaniem umowy.

 


 • obowiązek konsultowaniazamiaru zwolnienia pracownika ze związkami zawodowymi;

 • okresy, w których wypowiadanie umów jest zabronione;

 • Świadectwa pracy:

 • zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy;

 • terminy i tryb wydawania świadectwa pracy;

 • prostowanie świadectwa pracy.

 • Ewidencjaczasu pracy i metody jej prowadzenia – gdzie najłatwiej popełnić błędy.

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie:

 


-           planu urlopów,            przesunięcia urlopów,             odwołania urlopów,

 


-           skutków niewykorzystania urlopów pracowniczych,

 


 • urlopów bezpłatnych.

 • Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Sankcje dla pracodawcy i pracowników kadrowych za brak i niewłaściwe prowadzenie akt osobowych pracownika.

 • Akta osobowe pracownika o ochrona danych osobowych:

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika,

 • Przypadki, w których należy zarejestrować zbiór danych u GIODO,

 • Tworzenie dokumentacji na potrzeby ustawy o ochronie danych osobowych (upoważnienia, ewidencja, polityka bezpieczeństwa).

 • Zasady kontroli dokumentacji pracowniczej przez Inspekcję pracy:

 


- omówienie list kontrolnych inspekcji pracy,

 


- przygotowanie zakładu  pracy do kontroli inspekcji pracy.

 


 1.  Zasady kierowania na badania lekarskie i szkolenia BHP osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Zdobyta wiedza


Tak


Otrzymane certyfikaty

tak

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący


Prawnik, absolwent UW. Były pracownik departament prawa pracy w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie.


UWAGA


Cena szkolenia obejmuje:

 


 • 6 godzin zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

 • materiały do pracy (notes, długopis itp.), obiad, kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
Miejsce: Lublin
Rozpoczęcie: 2010-03-19 - Zakończenie: 2010-03-19

Cena: 290 (PLN) (zwolnione z VAT)

UWAGA

Cena szkolenia obejmuje:

 • 6 godzin zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • materiały do pracy (notes, długopis itp.), obiad, kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,

Ostatnia aktualizacja oferty 2010-03-16 20:41:52

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2010r.
Organizator: Soyer Dom Szkoleń


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io