Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Lean SIX SIGMA – green belt


Terminy szkolenia
XIII edycja
22-24 października 2018r., Katowice - Park Hotel Diament
19-21 listopada 2018r., Katowice - Park Hotel Diament
10-11 grudnia 2018r., Katowice - Park Hotel Diament
OBRONA ON-LINE 11 marca 2019r.


Opis i cele szkolenia
GREEN BELTS (Zielone Pasy) to członkowie zespołu, którzy uczą się przyjętego modelu rozwiązywania problemów, kluczowych narzędzi do wspierania modelu oraz ról i odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się metodyką DMAIC w rozwiązywaniu problemów organizacji. Działają z zespołem, blisko procesu, systematycznie i efektywnie usuwając przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.
Przedmiotem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza niezbędna do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt – wykorzystując podejście DMAIC.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt.
Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje na własnym projekcie, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.
OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTU DLA GREEN BELT:
Kiedy rozpoczynasz przygodę z LSS bądź nie możesz dokonać wyboru, bądź masz bogactwo wyboru, bądź nie jesteś pewna/pewien, że projekt, którym się zajmujesz będzie adekwatny do potrzeb, wówczas możesz dokonać wyboru obszaru doskonalenia podczas udziału w pierwszym module szkolenia. W pierwszym module szczegółowo omawiamy funkcjonowanie organizacji/ działu/ obszaru/ produktu/ usługi w firmie, definiujemy obszary istotne z punktu widzenia klienta (CTQ) lub biznesu (CTB), opracujemy metodę badania efektywności obszaru (VOP) i to w jakim stopniu skutecznie spełniamy wymagania klientów (VOP=?=VOC).

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:
• powinien dotyczyć istotnego problemu,
• problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
• nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
• szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia (reguła B/C w czasie zdefiniowanym przez organizację).

CERTYFIKACJA
Certyfikat jest zgodny z wymaganiami standardu:
ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma;
Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Green Belt wydanego przez Progress Project:
• ukończenie projektu realizowanego w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia,
• szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie metody DMAIC,
• zdanie egzaminu certyfikującego i obrona projektu,
• obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.
Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS BLACK BELT CERTYFIKAT.


Korzyści dla uczestników
• pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
• praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC,
• poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
• poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
• praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma,
• wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
• poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
• prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
• prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
• poznanie narzędzi Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację metody w zakładzie,
• nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC,
• poznanie metod analizy danych i problemów,
• skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy z Liderami Zmian (Green/Black Belt Six Sigma).

Program

Sesja 1: dzień 1-3

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 70:30.

1. Wstęp do Six Sigmy:
• istota podejścia Lean + Six Sigma,
• fazy metody Six Sigma DMAIC,
• struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB.

2. DMAIC: Faza DEFINE:
• orientacja na klienta, głos klienta - VOC,
• określenie problemu,
• SIPOC - VOP,
• Matryca C&E,
• straty w procesach COPQ,
• miary jakościowe VOC <=> VOP,
• ludzie – procesy - cele,
• model procesu - 7M,
• problem statystyczny y=f(x)+ε,
• karta projektowa,
• lista kontrolna fazy Define.

3. DMAIC: Faza MEASURE:
• miary jakości: CTQ/CTB,
• typy miar: dyskretne/ciągłe,
• plan zbierania danych,
• wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R,
• obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk,
• lista kontrolna fazy Measure.

Sesja 2: dzień 4-6
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 60:40.

1. DMAIC: Faza ANALYZE:
• skrzynka narzędziowa Problem Solving/Process Improvement,
• definiowanie głównych przyczyn problemu,
• pogłębiona analiza procesu - 5Why/5W1H,
• mapowanie procesu – VSM, Flow diagram,
• analiza przepływu wartości - TOC,
• analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri,
• charakterystyka populacji: Statystyki,
• charakterystyka populacji: Rozkłady,
• charakterystyka populacji: Przedziały ufności,
• wnioskowanie: hipotezy,
• wnioskowanie: analiza wariancji,
• wnioskowanie: analiza zależności regresji i korelacji,
• analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA,
• weryfikowanie głównych przyczyn,
• lista kontrolna fazy Analyze.

Sesja 3: dzień 7-8
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

1. DMAIC: Faza IMPROVE:
• generowanie rozwiązań,
• stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5s/Poka Yoke/OPF,
• planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA,
• wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC,
• plan wdrożenia - zarządzanie projektami,
• zarządzanie projektami - pola sił,
• lista kontrolna fazy Improve.

2. DMAIC: Faza CONTROL:
• dokumentowanie zmian - SOP,
• monitorowanie procesu – SPC,
• przekazywanie odpowiedzialności - RACI,
• plan kontroli procesu - CPP,
• lista kontrolna fazy Control.

3. Prezentacja projektu GB - dla chętnych.

4. Test wiedzy - poziom Green Belt.

5. Podsumowanie szkolenia.

Sesja 4: dzień 9. Obrona pracy - certyfikacja.
1. Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

Program jest zgodny ze standardem międzynarodowym:
ISO 13053:2011 Quantitative methods in process improvement – Six Sigma,
Part 1: DMAIC methodology; Part 2: Tools and techniques


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Katowice - Park Hotel Diament
Rozpoczęcie: 2018-10-22 - Zakończenie: 2018-10-24

CENA standardowa:
6400 PLN + 23% VAT = 7872 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
5400 PLN + 23% VAT = 6642 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2018-05-15 11:56:04

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Lean SIX SIGMA – green belt
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io