Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

LEAN SIX SIGMA - yellow belt


Opis i cele szkolenia
Praktyczna nauka w stosowaniu narzędzi analizy i doskonalenia procesów w podejściu Lean Six Sigma przez operatorów/członków procesów.
Uczestnicy szkolenia:
• operatorzy maszyn i urządzeń,
• członkowie zakładowych zespołów kaizen,
• członkowie zespołów doskonalenia procesów.

YELLOW BELTS (Żółte pasy) identyfikują obszary problemowe i dokonują selekcji zagadnień operacyjnych do rozwiązania. Podejmują akcje usprawniające w miejscu funkcjonowania, tj. procesie.
YELLOW BELTS to członkowie zespołu, którzy uczą się praktycznego stosowania narzędzi w ramach przyjętego modelu rozwiązywania problemów oraz pełnienia ról i brania pełnej odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się narzędziami będącymi immanentną częścią metodyki DMAIC. Działają w ramach zespołu, w procesie, którego są istotnym zasobem. Systematycznie i efektywnie usuwają przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.
Przedmiotem szkolenia jest szukanie możliwości wzrostu wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w kulturze Lean Six Sigma. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji członka zespołu Lean Six Sigma, mającego za zadanie realizację zadań zleconych przez GB LSS.
Szkolenie dla osób, które zaczynają przygodę z Lean Six Sigma lub spotkali się z nią częściowo w praktyce zawodowej, są liderami/członkami procesów.
Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia Lean Six Sigma w organizacji, stworzenia planu osobistego rozwoju kompetencji z w/w obszaru. Szkolenie służy tez wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowani podejścia oraz da możliwość dokonania własnej oceny funkcjonujących procesów w organizacji.
Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o Certyfikat Lean Six Sigm Yellow Belt. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest opracowanie karty projektowej, w której opisujemy zakres zmiany, definiujemy cel projektu, korzyści oraz koszty projektu, analizujemy proces z wykorzystaniem narzędzia SIPOC, wskazujemy miary jakościowe (efektywność, skuteczność) oraz definiujemy kalendarz planu akcji wraz z wnioskami doskonalącymi.
Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje nad własnym projektem, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i definiowanie głównych obszarów do poprawy.
Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt Certyfikat lub LSS Black Belt Certyfikat. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są z przebiegiem projektów prowadzonych w innych organizacjach w podejściu DMAIC.

Korzyści dla uczestników
• poznanie praktycznego stosowania narzędzi w metodologii Lean Six Sigma,
• umiejętność ukierunkowanie własnego działania na doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych,
• wiedza i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji członka zespołu zmian w środowisku Lean Six Sigma,
• poznanie najlepszych technik i praktyk Lean six sigma,
• nabycie umiejętności prowadzenia prac z wykorzystaniem narzędzi w metodzie DMAIC,
• uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi status GB (Green Belt), BB (Black Belt), MBB (Master Black Belt), CB (Champion Executive Belt),
• szkolenie pozwoli zaplanować kierunki oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji,
• szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt lub LSS Black Belt.

Program

Sesja 1: dzień 1-3

1. Wstęp do Six Sigmy:
• istota podejścia Lean + Six Sigma,
• fazy metody Six Sigma DMAIC,
• struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB.

2. DMAIC: Faza DEFINE:
• orientacja na klienta, głos klienta - VOC,
• określenie problemu,
• SIPOC - VOP,
• Matryca C&E,
• straty w procesach COPQ,
• miary jakościowe VOC <=> VOP,
• ludzie – procesy - cele,
• model procesu 7M,
• problem statystyczny y=f(x)+ε,
• karta projektowa,
• lista kontrolna fazy Define.

3. DMAIC: Faza MEASURE:
• lista kontrolna fazy Measure,
• miary jakości: CTQ/CTB,
• typy miar: dyskretne/ciągłe,
• plan zbierania danych,
• wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R,
• obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk.

4. Ćwiczenia praktyczne - konsultacja:
• karta projektu,
• SIPOC + CTQ/CTB,
• macierz C&E,
• analiza związku przyczynowo-skutkowego ISHIKAWA/5Why/5W1H,
• plan zmiany.

5. CERTYFIKACJA (opcja) Praktyczne opracowanie karty projektowej (SIPOC+Sigma Level).
Zapraszamy na kontynuację na poziomie Green Belt.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Wrocław - Hotel Novotel Centrum****
Rozpoczęcie: 2019-09-09 - Zakończenie: 2019-09-11


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2019-10-02 - Zakończenie: 2019-10-04

CENA standardowa:
2190 PLN + 23% VAT = 2693.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1890 PLN + 23% VAT = 2324.7 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-05-08 15:20:20

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: LEAN SIX SIGMA - yellow belt
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io