Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Akademia Doskonalenia Kadr

Przejdź do formularza kontaktowego

Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach, w tym prowadzenie metryki sprawy. Stosowanie Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych.


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach, w tym prowadzenie metryki sprawy. Stosowanie Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz odpowiedzialność urzędnicza.Cel szkolenia:
omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego po zmianach , w tym konieczności zakładania metryki sprawy od 7 marca 2012 r.

Ponadto z dniem 1 lipca 2011 r. nastąpiła redukcja zbędnych zaświadczeń i zezwoleń, możliwość przedkładania kopii dokumentów. Przyjęte zmiany obejmą likwidację ponad 200 zaświadczeń. Zostały one zastąpione oświadczeniami, składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Nastąpiło zniesienie obowiązku przedkładania zaświadczeń np. o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego czy składkami do ZUS.

Zrezygnowano także z wymogu poświadczenia niekaralności, gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat.

W wielu ustawach zmieniono przepisy mówiące o konieczności dołączenia do wniosku oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych odpisów. Zastąpiono je wymogiem dołączenia kopii tych dokumentów. Chodzi m.in. dokumenty potwierdzające wykształcenie lub uprawnienia, świadectwa pracy, decyzje o wpisie do rejestru czy odpisy aktów stanu cywilnego.  

Program1. Zakres zastosowania ustawy kodeks postępowania administracyjnego

2. Sprawa administracyjna a postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń

3. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji


a. Uwagi ogólne

b. Zwykły tryb postępowania administracyjnego

c. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń;

4. Podmioty postępowania administracyjnego

a. Organ administracji publicznej a funkcjonariusz publiczny

b. Strona i podmioty na prawach strony

I. Pojęcie strony

II. Organizacja społeczna jako podmiot na prawach strony

III. Prokurator jako podmiot na prawach strony

IV. Inne podmioty na prawach strony

c. Podmioty zwolnione z obowiązku przedkładania zaświadczeń (stosunek art. 220 § 1 do art. 220 § 2)

5. Składanie oświadczeń w miejsce zaświadczeń

a. Pojęcie oświadczenia wynikającego z art. 220 w związku z ustaleniami nauki prawa cywilnego;

b. Zniesienie konieczności przedkładania zaświadczeń a przepisy regulujące prowadzenie różnego rodzaju działalności gospodarczej

6. Karnoprawne przesłanki odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia

7. Odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa


a. Zasady i przesłanki odpowiedzialności

b. Rażące naruszenie prawa – problemy definicji ustawowej

c. Postępowanie zmierzające do wyegzekwowania odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego

8. Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego a odpowiedzialność podmiotów wykonujących władzę publiczną

9. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, a zwolnienie z obowiązku przedłożenia urzędowego zaświadczenia.

10. Zmiany w kpa od 7 marca 2012 roku, w tym prowadzenie metryki sprawy.Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Szkolenie poprowadzi Jakub Rzucidło – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – specjalność – Administracja Publiczna, doktorant Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, wykładowca akademicki z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i opartego na prezentacji multimedialnej z elementami warsztatu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe w wersji papierowej i na płycie CD oraz serwis kawowy z poczęstunkiem.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

UWAGA

Koszt szkolenia:1 osoba – 230,- zł netto

2-5 osób z jednej instytucji – 210,- zł netto za każdą osobę

6 i więcej osób z jednej instytucji – możliwość negocjacji ceny.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 kwietnia 2012 r.

do ceny należy doliczyć 23% podatku VATUWAGA:

W przypadku przesłania oświadczenia, iż opłata za szkolenie jest dokonywana ze środków publicznych oraz szkolenie podnosi kwalifikacje pracowników, na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT, wystawiamy fakturę bez ww. podatku, tj. jedynie kwotę netto.

(cyt.: Art. 43.

1. Zwalnia się od podatku:

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

c) finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; )Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury z 7 dniowym terminem płatności.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

1. Telefoniczne pod numerami: 728 816 215 lub 535454965

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: adk-szkolenia@o2.pl  Karta zgłoszeniowa do pobrania na www.adk-szkolenia.plMiejsce: Legnica, NOT, ul. Złotoryjska 87
Rozpoczęcie: 2012-04-11 - Zakończenie: 2012-04-11


Miejsce: Łódź, Perfekt OK. ul. Mickiewicza 15a
Rozpoczęcie: 2012-04-24 - Zakończenie: 2012-04-24


Miejsce: Katowice, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wyszyńskiego 7
Rozpoczęcie: 2012-04-25 - Zakończenie: 2012-04-25

Cena: 230 (PLN) + 23% VAT = 282.9 PLN 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach, w tym prowadzenie metryki sprawy. Stosowanie Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych.
Organizator: Akademia Doskonalenia Kadr


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS tomHRM | System zarządzania szkoleniami | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io