Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Akademia Doskonalenia Kadr

Przejdź do formularza kontaktowego

Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów
Tworzenie własnej instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Przykładowe wzory dokumentów.Nowa instrukcja kancelaryjna

Z dniem 18 stycznia 2011 r. ogłoszono Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jednak zgodnie z §7 ww. rozporządzenia „przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej do podmiotu od dnia 1 styczna 2011 r.” Planowane zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt od 2012 r.

Przedstawiamy Państwu program szkolenia, który w szczególności uwzględnia omówienie nowych przepisów, jak również niezbędne wiadomości dla urzędników i pracowników biurowych, a także omówienie zasad i przepisów, dotyczących opracowania i wdrożenia własnych instrukcji w instytucjach. Materiał szkoleniowy zawiera m.in. przykładową Instrukcję Kancelaryjną oraz Instrukcję organizacji i zakresu działania składnicy akt a także wzorcowe wykazy kat. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu opartego na prezentacji multimedialnej. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe w wersji papierowej i na płycie CD oraz poczęstunek.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Program

1. Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej:

             - zakres rozporządzenia,

             - funkcja koordynatora czynności kancelaryjnych,

             - definicje pojęć.

2. Podstawowe czynności kancelaryjne:

             - przyjmowanie i rozdział korespondencji,

             - rejestracja pism, dyspozycje, dekretacja pism,

             - załatwianie spraw i akceptacja,

             - wysyłanie korespondencji.

3. Systemy kancelaryjne.

4. Opracowanie i wdrożenie instrukcji kancelaryjnej.

 5. Redagowanie pism urzędowych, struktura i status pisma urzędowego, cechy stylu urzędowego:

              - powstawanie tekstu,

              - elementy konieczne pisma,

              - elementy dodatkowe.

6. Prawidłowa korekta.

7. Inne rodzaje tekstów - raporty, notatki służbowe.

8. Tworzenie dokumentacji na stanowiskach.

9. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – teoria i praktyka.

10. Tworzenie teczki akt:

               - znak teczki, znak sprawy,

               - spisy spraw, rejestry,

               - ostateczne załatwienie sprawy.

11. Archiwizowanie akt :

               - kategorie archiwalne,

               - spisy zdawczo-odbiorcze,

               - prawidłowe przekazywanie akt,

               - okresy przechowywania akt,

               - lokal archiwum zakładowego,

               - udostępnianie dokumentacji.

12. Planowane zmiany w 2012 r., omówienie konieczności prowadzenia metryki sprawy. 

Zdobyta wiedza

1. Umiejętność obsługi dokumentacji w instytucjach administracji publicznej oraz innych.

2. Umiejętność posługiwania się jednolitym rzeczowym wykazem akt.

3. Umiejętność tworzenia własnych normatywów kancelaryjnych na potrzeby danej instytucji.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Szkolenie poprowadzi Iwona Ziobrowska, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), laureatka wyróżnień ww. Uczelni, wieloletni pracownik samorządowy odpowiedzialny m.in. za nadzorowanie i organizację działalności instytucji pomocy społecznej, żłobków, współpracę z organizacjami pozarządowymi, trener z zakresu instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów

UWAGA

Dodatkowe informacje na www.adk-szkolenia.pl , oraz pod numerem telefonu: 728-816-215 i 535-454-965.Miejsce: Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Pawia 55
Rozpoczęcie: 2012-04-17 - Zakończenie: 2012-04-17


Miejsce: Bielsko-Biała, NOT, ul. 3 Maja 10
Rozpoczęcie: 2012-04-20 - Zakończenie: 2012-04-20

CENA standardowa:
230 PLN + 23% VAT = 282.9 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
210 PLN + 23% VAT = 258.3 PLN

UWAGA

1 osoba – 230,- zł netto

2-5 osób z jednej instytucji – 210,- zł netto za każdą osobę

6 i więcej osób z jednej instytucji – możliwość negocjacji ceny.


 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów
Organizator: Akademia Doskonalenia Kadr


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS tomHRM | System zarządzania szkoleniami | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io