Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Finanse dla niefinansistów 04-05.09.2018


Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników skomplikowanych zagadnień rachunkowości i finansów. Po warsztacie Finanse dla niefinansistów – dane finansowe w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem uczestnicy znają/potrafią m.in.:

- istotę i strukturę sprawozdań finansowych,
- zależność pomiędzy codziennymi zdarzeniami gospodarczymi a sprawozdaniami finansowymi,
- czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski,
- sporządzać plany finansowe krótko- i długoterminowe,
- narzędzia służące ocenie opłacalności planów inwestycyjnych,
- podstawowe zasady i miary ryzyka planowanych przedsięwzięć biznesowych,

Szczegóły szkolenia:
http://www.hillway.pl/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/

Skontaktuj się z nami już dziś

http://www.hillway.pl
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
ul. Grażyny 13/15
02-548 Warszawa
e.mail: info@hillway.pl

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Zapraszamy do kontaktu i pozdrawiamy!
Zespół HILLWAY!

Program

I. Istota i znaczenie rachunkowości 1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:

dla odbiorców zewnętrznych
dla zarządu i kadry dyrektorskiej
 • 2. Istota podstawowych kategorii finansowych:
 •  
 • przychody, koszty
 • aktywa, pasywa
 • wpływy, wydatki
3. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych.
 • 4. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie objaśniające rentowność działalności przedsiębiorstwa:
 •  
 • istota i struktura rachunku zysków i strat
 • poziomy i obszary działalności przedsiębiorstwa
 • warianty rachunku zysków i strat
5. Zasady klasyfikacji i ewidencji kosztów dla potrzeb sprawozdawczości finansowej i zarządzania:

koszty w układzie rodzajowym, przedmiotowym i podmiotowym
koszty bezpośrednie i pośrednie
koszty stałe i zmienne
koszty(wytworzenia) produktu i koszty okresu
 • 6. Bilans – raport objaśniający sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa:
 •  
 • istota i struktura sprawozdania
 • zasddy klasyfikacji aktywów i pasywów
 • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu
 • zasady wyceny składników bilansu
7. Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:

istota i struktura sprawozdania
obszary działalności czyli źródła generowania gotówki i kierunki jej wykorzystania
metody sporządzania sprawozdania
 • 8. Analiza bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz podstawy krótkoterminowego i długoterminowego planowania finansowego
 •  
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych:
 • analiza struktury i dynamiki sprawozdań finansowych – ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy
 • – płynności (kapitał pracujący, zaopatrzenie na dodatkowe środki pieniężne)
 • – rentowność – ale czego ?
 • – efektywności wykorzystywania majątku
 • – struktury finansowania i jej konsekwencje dla przedsiębiorstwa
 • – piramidy Du’Pointa – narzędzie kompleksowej analizy finansowej
 • stopień zadłużenia przedsiębiorstwa a dźwignia finansowa, czyli kiedy opłaci się korzystać z długu zewnętrznego
9. Krótkoterminowe planowanie finansowe i ocena zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe z wykorzystaniem:

metody procentu od sprzedaży
analizy struktury i analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych

10. Długoterminowe planowanie finansowe i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:

założenia przy tworzeniu długoterminowych planów finansowych:
 • – czas
 • – przepływy pieniężne
 • – koszt pieniądza, czyli stopa dyskontowa
zmiana wartości pieniądza w czasie:
 • – porównywalność przepływów pieniężnych w długim czasie
 • – wartość bieżąca przepływów pieniężnych
kryteria oceny projektów inwestycyjnych:
 • – okres zwrotu (PI)
 • – wartość bieżąca netto (NPV)
 • – wewnętrzna stopa (IRR)
ocena ryzyka projektu (ryzyka operacyjne i finansowe):
 • – analiza wrażliwości
 • – analiza scenariuszowa
11. Podsumowanie i zakończenie.

Otrzymane certyfikaty

Dyplomy ukończenia
Materiały dydaktyczne


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Grażyny 13/15, Warszawa
Rozpoczęcie: 2018-09-04 - Zakończenie: 2018-09-05

Cena: 1350 (PLN) + 23% VAT = 1660.5 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2018-04-30 16:02:07

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Finanse dla niefinansistów 04-05.09.2018
Organizator: HILLWAY Training & Consulting


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io