Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Efektywne zarządzanie zmianą w organizacji - inspirujące warsztaty praktyczne. Symulacje przy użyciu kamery video.


Efektywne zarządzanie zmianą w organizacji - inspirujące warsztaty praktyczne. Symulacje przy użyciu kamery video.

Grupa docelowa:
Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o członkach kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Cel szkolenia:
Zarządzanie zmianami oraz sprawne ich wdrażanie stało się kluczowym wymogiem funkcjonowania każdej organizacji. Prezentowane szkolenie przybliża nie tylko samą metodykę projektowania i wdrażaniania zmiany, ale także uczy, w jaki sposób radzić sobie z oporem pracowników wobec zmian.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie komunikować zmianę, jak przeprowadzać kluczowe zadania związane ze zmianą. Podczas warsztatów pokażemy i przećwiczymy techniki wywierania wpływu. Dowiemy się, jak pracować kreatywnie nad własnym rozwojem, jak z sukcesem wdrażać zmiany również we własnym życiu i w odniesieniu do siebie. 

Program

Program szkolenia:

Dzień I

Wprowadzenie do warsztatów.
Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
Omówienie głównych elementów warsztatów.

I. Wprowadzenie do zarządzania zmianami.
Punkt wyjścia – jak radzisz sobie z sytuacją zmiany (warsztat panelowy).
Zarządzanie zmianą - kluczowe aspekty.
Psychologia zmiany - szansa a może konieczność?
Stereotypy dotyczące zmiany.
Przesłanki doskonalenia organizacji.
Przygotowanie się do zmiany.
Metody doskonalenia organizacji.
Skuteczność doskonalenia organizacji.

II. Charakter zmian organizacyjnych.
Wieloaspektowość pojęcia zarządzania zmianami organizacyjnymi.
Główne czynniki inicjujące zmiany w przedsiębiorstwach.
Siły rynkowe działające na rzecz zmian.
Zmiana planowana czy zmiana dostosowawcza?

III. Proces zarządzania zmianą w organizacjach.
Kultura organizacyjna promująca zmiany.
Główne kroki procesu zarządzania zmianą.
Motywy, cele, rodzaje i istota zmian w przedsiębiorstwie.
Efektywna komunikacja w procesie zmian.
Radzenie sobie z oporem wobec zmian.

IV. Scenariusze wdrożeniowe dla zmian organizacyjnych.
Wdrożenie zmian optymalizacyjnych w procesach biznesowych.
Wdrożenie zmian transformacyjnych.
Wdrażanie zmian strategii i działań operacyjnych.
Reinżynieria procesów biznesowych.

V. Model wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.
Model 3 kroków.
Psychologia każdego z 3 etapów (ćwiczenie w którym zostanie omówione co dzieje się na każdym etepie wśród uczestników zmiany oraz jaka jest na tych etapach rola i zadania lidera).
Podejście sytuacyjne do realizacji i zmian celów biznesowych.
Podsumowanie I dnia warsztatów szkoleniowych.

Dzień II

VI. Metodyka projektowania zmian w przedsiębiorstwie (ćwiczenia zespołowe).
Planowanie zmiany.
Implementacja zmiany.
Monitorowanie osiąganych rezultatów.
Korygowanie przyjętych założeń.

VII. Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian
Rola komunikacji we wdrażaniu zmian (ćwiczenie).
Jak skutecznie komunikować zmianę (ćwiczenie).
Źródła oporu wobec zmian.
Zrozumienie przyczyn oporu wobec zmian.
Rozpoznawanie symptomów oporu (ćwiczenie).
Metody przełamywania oporu i konfliktów (ćwiczenie).
Angażowanie pracowników w proces zmian – techniki.

VIII. Skuteczne wywieranie wpływu przez lidera zmiany
Jak być liderem w każdej sytuacji?
Rola lidera w obliczu zmiany.
Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą.
Budowanie zaufania i akceptacji zmian organizacyjnych
Jak przekonywać ludzi do zmiany.
Wywieranie wpływu na ludzi (warsztat).

IX. Automotywacja w procesie kreatywnego zarządzania zmianą
Jak prawidłowo rozpoznawać własne uczucia?
Diagnoza indywidualnych postaw wobec zmian oraz poznanie sposobów zwiększenia elastyczności wobec zmiany.
Własny sposób myślenia – rozpoczynanie zmian od nas samych.
Szukanie nowych rozwiązań w znanych sytuacjach.

X. Rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany
jak rozpoznać i zdefiniować problem
analiza problemu (poznamy metody: macierz wagi i trudności problemu oraz diagram przyczynowo-skutkowy)
narzędzia generowania rozwiązań (zastosowanie burzy mózgów – ćwiczenie)
wybór rozwiązania – macierz oceny kryteriów wyboru
realizacja wybranego rozwiązania
metody oceny rozwiązania

XI. Zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą
Zarządzanie projektem w świetle wprowadzania zmian organizacyjnych.
Rola menadżera w zarządzaniu zmianą, jej kreowaniu i wprowadzaniu.
Procedura sterowania zmianami.
Dokumenty formalne w zarządzaniu zmianą.
Podsumowanie warsztatów szkoleniowych i wnioski końcowe.

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia


Inwestycja:
1390 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Wrocław, Gdańsk: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1690 zł netto (+23% Vat)
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1750 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla użytkowników:
1. Uczestnicy zrozumieją proces zmian zarówno z perspektywy uczestnika procesu jak i lidera wdrążającego zmianę.
2. Poznają korzyści wynikające z ustruktualizowanego podejścia do dużego zadania jak do projektu.
3. Uzyskają wiedzę w zakresie powiązania doświadczeń w zarządzaniu projektami z umiejętnościami potrzebnymi w zarządzaniu zmianą.
4. Nabędą umiejętność spojrzenia na proces zmian z różnych perspektyw biznesowych.
5. Utrwalą zmianę postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju).
6. Zdobędą umiejętności planowania i skutecznego wdrażania zmiany.
7. Nauczą się zarządzać ryzykiem podczas wdrażania zmiany.
8. Zdobędą kluczową wiedzę na temat psychologicznego aspektu zmiany.
9. Nauczą się rozpoznawać i radzić sobie z oporem.
10. Dowiedzą się jakie techniki wywierania wpływu można etycznie stosować zarządzając zmianą. 

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Specjalizacja trenerska:
Doświadczony trener zarządzania i biznesu, coach i ceniony konsultant. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla menedżerów oraz w coachingu. Pracuje metodami autorskimi, warsztatowymi, w atmosferze partnerstwa. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, a najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2018-06-28 - Zakończenie: 2018-06-29

Cena: 1390 (PLN) + 23% VAT = 1709.7 PLN

UWAGA


Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 
Ostatnia aktualizacja oferty 2018-03-16 13:59:11

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Efektywne zarządzanie zmianą w organizacji - inspirujące warsztaty praktyczne. Symulacje przy użyciu kamery video.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io