Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D


Terminy szkolenia
VII edycja
19-20 września 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
3-4 października 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
17-18 października 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
28-29 października 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project


Cele szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzani projektami oraz przygotować osoby zainteresowane do egzaminów IPMA na poziomie D. Kurs jest oparty o wytyczne IPMA® i zgodny z wytycznymi kompetencji IPMA (NCB 3.0) na poziom D. Zajęcia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z cyklem życia projektu oraz podstawowymi narzędziami stosowanymi w pracy kierownika projektu na każdym etapie jego realizacji.

Kurs jest podstawą do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomie D lub C. Przygotowuje do pełnienia funkcji członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu dla małych i średnich przedsięwzięć. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na dokładne poznanie metodyki zarządzania projektami oraz stanowi podstawę dla dalszego rozwoju w tym obszarze. Zajęcia obejmują wszystkie kluczowe kompetencje w zakresie Project Management wskazywane przez wiodące organizacje branżowe (IPMA, PMI).

W trakcie całego kursu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z trenerami prowadzącymi zajęcia. Kontakt telefoniczny oraz mailowy z trenerem jest gwarantowany także w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia. Pierwszych 5 godzin konsultacji jest bezpłatne. Po szkoleniu będziecie Państwo mogli skorzystać również z odpłatnego audytu realizowanego przez siebie projektu przeprowadzonego zgodnie z modelem Business Excellence. Audyt może zostać przeprowadzony w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Pozwoli on na weryfikację obecnego poziomu kompetencji w zakresie Zarządzania Projektami oraz wskaże obszary do usprawnień.

Wymagania wejściowe:
• Doświadczenie w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe, ale korzystne jest, jeśli kandydat stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami.

Podstawowe kompetencje:
• Kandydat powinien posiadać wiedzę o zarządzaniu projektami we wszystkich elementach kompetencji.
Wymagania dodatkowe:
• Kandydat może w praktyce użyć dowolnego elementu kompetencji w zarządzaniu projektami. Może pracować w niektórych obszarach jako specjalista.
• Kandydat pracuje jako członek zespołu projektu lub jako członek zespołu personelu projektu.
• Kandydat posiada szeroką wiedzę o zarządzaniu projektami i zdolność do jej zastosowania.

Opis egzaminu
Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy zestaw egzaminacyjny IPMA-poziom-D.

Struktura egzaminu po modyfikacji:
• egzamin zawiera więcej zadań obliczeniowych, mniej pytań testowych,
• ograniczona została liczba rozdziałów zawierających pytania testowe, które sprawdzają kompetencje techniczne,
• większy nacisk położony jest na umiejętności praktyczne,
• liczba punktów (120) pozostała taka sama,
• obszary kompetencji: Kompetencje techniczne (75%) – są weryfikowane w praktyce, a nie pytaniami testowymi, Kompetencje behawioralne (12,5%), Kompetencje kontekstowe (12,5%),
• zmieniła się forma egzaminu: Testy wyboru (25%), Pytania otwarte (16,5%), Zadania otwarte (16,5%), Zadania obliczeniowe (42%).

Program

1 Sesja - 2 dni szkoleniowe - (16 godz.)

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
• kilka słów o historii, dostępnych metodykach i certyfikacjach,
• omówienie zasad przystępowania do egzaminów IPMA D i C,
• podstawowe pojęcia z zarządzania projektami. Co to jest projekt, program, portfel,
• podział projektów,
• co daje zarządzanie projektami organizacji,
• kryteria sukcesu i porażki w projektach ,
• cykl życia projektu a cykl życia produktu ,
• projekty w organizacjach, czyli jak zorganizować prace projektowe i na co uważać:
  •  rodzaje struktur organizacyjnych a projekty,
  •  rola i znaczenie kierownika projektu w każdym z typów struktury.
• zespół projektowy – zasady budowy,
• warsztaty ćwiczeniowe.

2. Definiowanie projektu:
• skąd się biorą projekty – źródła inicjatyw projektowych,
• znaczenie poprawnego zdefiniowania projektu,
• sponsor i jego rola w projekcie,
• dokument Inicjujący Projekt / Karta Projektu.

3. Cele projektu:
• proces definiowania celów projektowych,
• hierarchizacja celów,
• metody identyfikacji celów,
• zasada SMART a budowa celów,
• warsztaty.

4. Otoczenie projektu:
• co to jest otoczenie projektu,
• pojęcie i rola interesariuszy,
• identyfikacja i podział interesariuszy projektu,
• analiza interesariuszy,
• wpływ interesariuszy na cele,
• warsztaty.

5. Zasady budowy zespołu projektowego:
• zespół projektowy a organizacja,
• Komitet Sterujący – skład, rola i znaczenie,
• Kierownik Projektu – zakres zadań i odpowiedzialności.

6. Cykl życia projektu:
• cykl życia projektu a cykl życia produktu,
• model fazowy projektu:
  • standardowe wzorce modelów fazowych dla różnych typów projektów,
  • zasady budowy modelu fazowego w projekcie,
  • wykorzystanie modelu fazowego w planowaniu,
  • warsztaty.

7. Karta projektu – doprecyzowanie.

2 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.)

1. Struktura podziału pracy (WBS) – czyli co właściwie mamy do zrobienia:
• znacznie WBS w planowaniu,
• budowa WBS - ćwiczenia praktyczne,
• wykorzystanie WBS w dalszych etapach.

2. Przydział odpowiedzialności w projekcie na podstawie WBS:
• WBS a zespół projektowy. Zasada jednoosobowej odpowiedzialności,
• macierze odpowiedzialności (RAM, RACI, RAEW) – czyli kto to ma wykonać.

3. Metoda ścieżki krytycznej – dlaczego niektóre zadania są ważniejsze od innych:
• wprowadzenie do metody ścieżki krytycznej (CPM),
• PERT, CPM, CCPM – krótka historia rozwoju,
• rodzaje połączeń w sieci,
• sposoby obliczania sieci – warsztaty.

4. Harmonogram projektu:
• harmonogram jako wizualizacja sposobu realizacji projektu,
• zasady budowy harmonogramu,
• wykorzystanie harmonogramu do monitorowania projektu.

5. Zasoby w projekcie:
• rodzaje zasobów,
• przydział zasobów do projektu,
• optymalizacja wykorzystania zasobów oraz planowanie przy ograniczonych zasobach,
• warsztaty.

6. Koszty w projekcie:
• rodzaje kosztów w projekcie,
• budżet a plan kosztów,
• krzywa kosztów skumulowanych,
• warsztaty.

7. Controlling kosztów projektu.

8. Metoda wartości wypracowanej:
• założenia metody,
• warunki stosowania,
• podstawowe wskaźniki metody EVM,
• wykorzystanie metody do monitorowania projektu,
• warsztaty.

3 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.)

1. Zespół projektowy:
• zasady budowy zespołu projektowego – dobór osób do zespołu,
• rodzaje zespołów projektowych,
• motywacja zespołu projektowego,
• model rozwoju zespołu projektowego.

2. Kierownik projektu:
• rola i znaczenie kierownika projektu,
• style kierowania.

3. Zarządzenie konfliktem i kryzysem w zespole:
• model rozwoju konfliktu,
• zachowanie kierownika projektu w rozwiązywaniu konfliktów.

4. Zarządzenie ryzykiem:
• pojęcie ryzyka oraz szansy w projekcie,
• zarządzenie ryzykiem – projekt a organizacja,
• proces zarządzania ryzkiem,
• identyfikacja i analiza ryzyka,
• zarządzanie ryzykiem i ocena efektywności strategii zarządzania ryzykiem,
• rodzaje ryzyk: pierwotne, wtórne, rezydualne,
• plany awaryjne, zapobiegawcze i naprawcze.

4 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.)

1. Zarządzenie jakością w projekcie – podstawy:
• jakość projektu a jakość produktu,
• ewolucja zarządzania jakością,
• podstawowe metody w zarządzaniu jakością projektu.

2. Zarządzanie kontraktem i roszczeniami:
• pojęcie kontraktu,
• budowa kontraktu,
• podstawowe formy zawierania kontraktu,
• rodzaje umów w projekcie,
• pojęcie roszczenia i proces zarządzania roszczeniami.

3. Zmiany w projekcie.

4. Dokumentacja w projekcie:
• rola i znaczenie dokumentacji,
• raportowanie – podstawy budowy systemu i rodzaje raportów.

5. Egzamin próbny.

6. Ocena egzaminu.

7. Warsztaty powtórkowe.

5 Sesja - EGZAMIN CERTYFIKACYJNY (D – 3 godz.)


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2019-10-03 - Zakończenie: 2019-10-04


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2019-10-17 - Zakończenie: 2019-10-18


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2019-10-28 - Zakończenie: 2019-10-29

CENA standardowa:
5600 PLN + 23% VAT = 6888 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
4600 PLN + 23% VAT = 5658 PLN

UWAGA

Koszt egzaminu - 950 zł.
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-09-12 16:09:46

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS tomHRM | System zarządzania szkoleniami | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io