Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.


Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Grupa docelowa: 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze Analityka biznesowego
Kierownicy Projektów
Członkowie zespołów projektowych
Pracownicy działów IT
Kadra Menedżerska.

Cel szkolenia: 
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, i samodzielnego prowadzenia analizy biznesowej w organizacji. Szkolenie składa się z części prezentacyjnej dostarczającej wiedzę teoretyczną popartą przykładami i doświadczeniami prowadzącego oraz z części warsztatowej. Podczas warsztatów na opracowanym przykładzie projektowym uczestnicy ćwiczą zdobyte podczas szkolenie teoretycznego umiejętności. Rozwiązanie każdego scenariusza (case study) jest omawiane z uczestnikami, zakończeniem dyskusji jest przejściem do rozwiązania wzorcowego.

Program

1. Wprowadzenie do analizy biznesowej.
• Znaczenie analizy biznesowej w projektach i procesach.
• Kluczowe aspekty i koncepcje analizy biznesowej.
• Obszary wiedzy, role i odpowiedzialności w analizie biznesowej.

2. Analiza przedsiębiorstwa.
• Proces zarządzania interesariuszami projektu.
• Identyfikacja i modelowanie procesów biznesowych.
• Ocena potrzeb i celów organizacji.
• Opracowanie uzasadnienia biznesowego projektu.
• Zasady tworzenia zakresu rozwiązania i zastosowanie właściwego modelu wytwórczego.

3. Metodyka budowy strategii przedsiębiorstwa i sztuka wyborów strategicznych.
• Główne elementy i pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego.
• Wartości i ich realizacja w przedsiębiorstwie – kształtowanie kultury organizacyjnej.
• Strategie pozycjonowania i budowy scenariuszy strategicznych.
• Podejmowanie decyzji strategicznych – zasady, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji planów.
• Proces analizy strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
• Proces oceny wykonalności strategii biznesowej pod względem poziomu ryzyka.

4. Strategiczne umiejętności planistyczne.
• Proces planowania marketingowego produktów.
• Zarządzanie wartością Klienta – co, to tak naprawdę oznacza w praktyce.
• Ocena portfela produktów i analiza najlepszych pomysłów w kontekście strategicznym.
• Planowanie strategiczne dotyczące produktu – realność naszych zobowiązań i równoważenie ograniczeń w praktyce.

5. Wykorzystanie drzew decyzyjnych w procesie analizy strategii biznesowej.
• Analiza alternatywnych możliwości i zdarzeń.
• Graficzna projekcja drzewa decyzyjnego i techniki wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia.
• Ocena kosztów i ryzyka dla danej decyzji biznesowej.
• Wybór optymalnej decyzji m.in. poprzez ocenę różnych kryteriów ekonomicznych.

6. Planowanie procesu analizy biznesowej i uzasadnienia biznesowego.
• Plan komunikacji produktów analizy biznesowej.
• Proces inżynierii wymagań i podejście do zarządzania zmianą i konfiguracją.
• Narzędzia i techniki wspomagające planowanie.
• Tworzenie skutecznego uzasadnienia biznesowego:
o Zasady i koncepcje,
o Charakterystyka i analiza kosztów,
o Analiza rentowności projektu i wskaźniki: IRR, NPV, Okres zwrotu, ROI.
o Decyzje inwestycyjne i progi tolerancji w uzasadnieniu biznesowym.

7. Pozyskiwanie wymagań.
• Proces elicytacji wymagań i zarządzanie zakresem wymagań.
• Zintegrowane podejście do dokumentowania wymagań – zestaw najlepszych praktyk w projektach.
• Przegląd międzynarodowych standardów i wartość dodana z ich zastosowania dla członków zespołu projektowego.

8. Analiza wymagań i jej wpływ na uzasadnienie biznesowe.
• Selekcja wymagań i ich organizowanie wg. Ustalonych kryteriów.
• Modelowanie rozwiązania i podejście do specyfikacji.
• Weryfikowanie i walidacja w projektach.
• Roadmapa jakości.

9. Walidacja rozwiązania.
• Ocena.
• Walidacja.

10. Narzędzia i techniki analityka biznesowego.
• Narzędzia analizy biznesowej.
o Narzędzia do modelowania.
o Narzędzia do prototypowania.
o Narzędzia do wizualizacji wymagań.
• Techniki analizy biznesowej.
o PESTLE.
o MOST.
o SWOT.
o CATEWOE.
o 5W.
o MoSCoW.

11. Kompetencje analityka biznesowego.
• Wiedza dziedzinowa i proces jej uzupełniania przez analityka biznesowego.
o Analiza finansowa
o Analiza statystyczna
o Badania operacyjne
o Analiza wymagań
o Analiza systemowa
• Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.
• Umiejętności moderowania dyskusji i pracy z zespołami interdyscyplinarnymi.

12. Optymalizacja procesów biznesowych.
• Przegląd koncepcji do optymalizacji procesów biznesowych.
• Techniki doskonalenia procesów biznesowych.
• Modele dojrzałości procesowej.

13. Zrównoważona karta wyników - narzędzie monitorowania realizacji celów strategicznych.
• Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard - BSC) w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
• Etapy budowy systemu BSC w 6 etapach - metoda „krok po kroku”.
• Zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w różnych perspektywach biznesowych.
• Dobór mierników realizacji celów strategicznych i operacyjnych – opracowanie Karty Wyników.
• Mapowanie działań strategicznych na działania operacyjne.
• Etapy procesu wdrażania Kart Wyników.

14. Zakończenie warsztatów szkoleniowych.


Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.


Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 €“ przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia


Inwestycja:
1590.00zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2050,00 zł netto (+23% Vat)


Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.


Uwagi:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.
 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:
Korzyści dla organizacji:
Poznanie zasad, zrozumienie oraz nabycie podstawowych umiejętności z zakresu stosowania analizy biznesowej w projektach. Dzięki warsztatom organizacja, poprzez wyedukowanych pracowników, będzie gotowa:
Metodycznie podchodzić do prowadzenia analizy biznesowej w projektach
Efektywnie wykorzystywać i zarządzać produktami analizy biznesowej
Poznać i zrozumieć znaczenie analizy przedsiębiorstwa w skutecznej analizie biznesowej
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
Zastosować praktyczne techniki służące do prowadzenia analizy biznesowej
Efektywnie planować proces gromadzenia wymagań
Pozyskiwać wymagania biznesowe
Analizować i porządkować wymagania
Skutecznie prowadzić analizę biznesową w projekcie oraz zarządzać jej wynikami
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
Co to jest analiza przedsiębiorstwa oraz analiza biznesowa i do czego służą
W jaki sposób optymalnie prowadzić analizę biznesową w projektach
Jakimi cechami powinien odróżniać się dobry analityk biznesowy.
 

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

dr inż Martin Daliga
Specjalizacja trenerska:
Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.
 


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-06-24 - Zakończenie: 2019-06-25


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-10-03 - Zakończenie: 2019-10-04

Cena: 1590 (PLN) + 23% VAT = 1955.7 PLN

UWAGA

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2050,00 zł netto (+23% Vat)


Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

 
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-02-08 10:47:55

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | tomDMS.pl | boardroom.io