Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Cele szkolenia
Zapoznanie z aktualnymi i zmieniającymi się przepisami i zasadami klasyfikowania, pakowaniem, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem specyfiki transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.

Korzyści dla uczestników
• zapoznanie i ugruntowanie wiedzy o przepisach i zasadach postępowania właściwych dla różnych form transportu towarów niebezpiecznych,
• nabycie umiejętności i pewności w praktycznym stosowaniu przepisów prawa,
• możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i unikanie w ten sposób sankcji nakładanych ze strony organów kontrolnych,
• wymiana doświadczeń i opinii z praktykami z różnych obszarów działalności,
• możliwość nawiązanie ciekawych profesjonalnych kontaktów.

Metody szkolenia
• zapoznanie z przepisami i zasadami postępowania z towarami niebezpiecznymi w transporcie i magazynowaniu,
• na wstępie zajęć prowadzący zapoznaje się ze specyfiką pracy uczestników szkolenia i na podstawie tych informacji dokonuje weryfikacji prezentowanych zagadnień skupiając się na najistotniejszych dla usprawnienia procesów logistycznych na ich stanowiskach, dostosowując tępo zajęć do możliwości szkolonych,
• szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykłady w formie prezentacji multimedialnych, indywidualne ćwiczenia praktyczne i warsztaty,
• uczestnicy pod nadzorem prowadzącego praktycznie rozwiązują symulowane sytuacje w oparciu o autentyczne zdarzenia transportowe z Polski i wielu innych krajów,
• prowadzący na podstawie przytaczanych przez szkolonych jak i własnych przykładów dokonuje analizy podjętych decyzji i ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wspólnie korygowane są ewentualnie popełnione błędy.

Program

1. Wprowadzenie :
• przepisy międzynarodowe i krajowe regulujące postępowania z materiałami niebezpiecznymi i praktyczny zakres ich stosowania,
• aktualne zmiany w przepisach transportowych,
• różnice stosowanych przepisów w transporcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym,
• podstawowe definicje w transporcie towarów niebezpiecznych,
• klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
• praktyczne zastosowanie karty charakterystyki preparatu - jakie zawiera informacje.

2. Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR- praktyka stosowania norm i przepisów:
• pojęcia podstawowe,
• cel i zakres regulacji prawnych,
• zasady stosowania wyłączeń całkowitych i częściowych,
• obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu,
• jak przygotować materiał niebezpieczny i opakowanie do transportu i przechowywania,
• dopuszczone sposoby przewozu towarów niebezpiecznych,
• limity i ograniczenia przewozowe,
• ochrona materiałów niebezpiecznych w tym materiałów dużego ryzyka,
• najczęstsze błędy popełniane przez nadawców i przewoźników,
• kontrola i odpowiedzialność karno – administracyjna za stwierdzone nieprawidłowości.

3. Dokumentacja przewozowa - praktyczne zasady poprawnego przygotowania dokumentów:
• dokument przewozowy,
• instrukcja pisemna dla kierowcy,
• dokumenty kierowcy,
• dokumenty pojazdu,
• dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym i multimodalnym.

4. Obowiązki w zakresie stosowania opakowań i ich oznaczenia:
• rodzaje opakowań,
• stosowanie opakowań w tym opakowań kombinowanych i złożonych,
• zasady pakowania i ładowania,
• oznakowanie opakowań z materiałami niebezpiecznymi,
• wymagane oznaczenie sztuk przesyłki i opakowań zbiorczych,
• kalkulacja ilości przewożonego towaru,
• zakazy ładowania razem,
• przewóz towarów niebezpiecznych wraz żywnością lub karmą dla zwierząt.
• przygotowanie multimodalnej jednostki ładunkowej,
• przepisy VGM w przewozach kontenerowych.

5. Szkolenie osób zaangażowanych w obrót materiałami niebezpiecznymi:
• kto, kiedy i jakiemu szkoleniu podlega,
• rodzaje szkoleń,
• odpowiedzialność za nieprzeszkolenie personelu.

6. Informacje z zakresu bezpieczeństwa w transporcie i magazynie:
• stosowane procedury ratownicze,
• postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia,
• powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych.

7. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych:
• pomieszczenia magazynowe - podstawowe wymogi,
• zasady składowania materiałów niebezpiecznych,
• organizowanie prac magazynowych,
• praktyczne stosowanie przepisów szczególnych w pracach magazynowych,
• postępowanie z próżnymi nieoczyszczonymi opakowaniami po materiałach niebezpiecznych,
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym magazynowaniem i manipulowaniem materiałami niebezpiecznymi na terenie magazynu,
• zapewnienie prawidłowego oznakowania w magazynie,
• BHP w magazynie z materiałami niebezpiecznymi.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
Rozpoczęcie: 2018-06-25 - Zakończenie: 2018-06-25


Miejsce: Katowice - Park Hotel Diament
Rozpoczęcie: 2018-09-07 - Zakończenie: 2018-09-07


Miejsce: Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum
Rozpoczęcie: 2018-11-16 - Zakończenie: 2018-11-16

CENA standardowa:
890 PLN + 23% VAT = 1094.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
790 PLN + 23% VAT = 971.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2018-04-23 13:19:16

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io