Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Soyer Dom Szkoleń

Przejdź do formularza kontaktowego

[KOPIA] Zmiany w płacach w 2010r. (składki, zasiłki, podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczanie wynagrodzeń)Zmiany w płacach w 2010r.

 


 

 


(składki, zasiłki, podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczanie wynagrodzeń)

 


Całe szkolenie prowadzone będzie metodami aktywnymi:-praca w grupach, omawiania kazusów prawnych, ćwiczenia praktyczne na przykładach oraz indywidualne konsultacje z wykładowcami

ProgramPROGRAM SZKOLENIA:

 23 maja 2010 r. (niedziela)

 


14:00 – 19:00                Przyjazd i zakwaterowanie

 


18.30-19.00               Spotkanie informacyjne z organizatorem

 


19:00 – 20:00                Obiadokolacja

 24 maja 2010 r. (poniedziałek) – Składki i zasiłki – zmiany w  2010r.

 


08:00 – 09:00                Śniadanie (po śniadaniu czas wolny)

 


9:00-16:00                    Szkolenie

 


 1. Ubezpieczenia społeczne:

 2. ubezpieczenia społeczne obowiązkowe, dobrowolne, zmiana zasad kontynuowania ubezpieczeń,

 3. rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń, opłacanie i finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

 4. ubezpieczenia przedsiębiorców: zawieszenie wykonywania działalności, jedno okienko, interpretacje.

 5. Ubezpieczenie zdrowotne:

 6. podleganieubezpieczeniu zdrowotnemu,

 7. zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych i członków rodziny,  wysokość i finansowanie składki zdrowotnej.

 8. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe:

 9. podleganieubezpieczeniu wypadkowemu, zmiana zasad podlegania zleceniobiorców,

 10. zasady różnicowania składki,

 11. informacje ZUS IWA – nowy zmieniony formularz,

 12. nowe stopy procentowe na okres I-III/2010.

 13. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek:

 14. sporządzanie dokumentów za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie, zmiana wysokości podstawy wymiaru dla osób przebywających na urlopach wychowawczych,

 15. zmiana zasad podlegania osób pobierających zasiłek macierzyński,umarzanie niezapłaconych składek z działalności prowadzonej w okresie pobierania zasiłku,

 16. zwolnienie z opłacania składek na FP i PGŚP za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego do swojego pracodawcy,

 17. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność ,

 18. składniki przychodu pracowników wyłączone z oskładkowania,

 19. ograniczenie górnej rocznej podstawy wymiaru składek, korygowanie dokumentóww przypadku przekroczenia 30-krotności,

 20. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,

 21. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w tym zmiana w opłacaniu składek od 1 lipca 2009r. ,

 22. zmiany w drukach od 1 stycznia 2010 r.

 23. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych:

 24. zasady rozliczania i opłacania składki, stopa procentowa składki,

 25. zgłaszanie informacji o okresach pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze (informacja ZSWA.

 


                 Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w 2010r.

 


Program szkolenia w zakresie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego z uwzględnieniem zmian:

 


 • obowiązujących 1 stycznia 2010r. w ustawie Kodeks pracy, wprowadzone ustawą z dnia

  6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654), a także wprowadzone od dnia 6 stycznia 2010r. ustawą z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 219, poz. 1704)  dotyczących:

 • zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i    dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

 •  zasiłku macierzyńskiego za okres urlop ojcowskiego

 


Program seminarium:

 


 1. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu:

 2. obowiązkowo, dobrowolnie.

 3. Wynagrodzenie  za  czas  choroby:

 4. prawo do wynagrodzenia za czas choroby,

 5. prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego,

 6. okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego, brak prawa do wynagrodzenia chorobowego,

 7. wysokość wynagrodzenia chorobowego, dowody do ustalenia prawa i wypłaty wynagrodzenia chorobowego .

 8. Zasiłek chorobowy:

 9. warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego,

 10. prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego,

 11. okres wypłaty zasiłku chorobowego, brak prawa do zasiłku chorobowego,

 12. wysokość zasiłku chorobowego, dowody do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego.

 13. Świadczenie  rehabilitacyjne:

 14. prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne,

 15. wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje,

 16. dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.

 17. Zasiłek macierzyński:

 18. urlop macierzyński a zasiłek macierzyński, okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego ,

 19. wysokość zasiłku macierzyńskiego, dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

 20. Zasiłek opiekuńczy:

 21. prawo do zasiłku opiekuńczego,  okres wypłaty zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku opiekuńczego,

 22. dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

 23. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników – obowiązujących

  od 7 lipca 2008r. - wprowadzonych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. dotyczących zasad ustalania podstawy wymiaru świadczeń (nowelizacja przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. Nowe brzmienie art. 41 wprowadzone ustawą z dnia 28 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 179, poz. 1383 – wchodząca w życie w dniu 12 listopada 2009r.)

 24. wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń ,

 25. okresy, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru,

 26. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia   przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne,

 27. ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków,

 28. waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego,

 29. szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru w przypadku, gdy pracownik zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia,

 30. składniki przysługujące do określonego terminu,

 31. zmiana wymiaru czasu pracy,

 32. ustalanie podstawy wymiaru po przerwie w wykonywaniu pracy,

 33. najniższa podstawa wymiaru (minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia   2010r.) .

 


16:00                            Obiad.

 


od 19:00                      Kolacja regionalna. Szczegóły pod nr tel: (22) 781-11-65

 25 maja 2010 r. (wtorek) - Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2010r.

 


od 08:00                       Śniadanie

 


09:00 – 14.00                     Szkolenie:

 


 1. Omówienie ostatnio wprowadzonych zmian w ustawie PIT dot. świadczeń socjalnych i związkowych -  z ZFŚS:

 2. wypłaty pieniężnefinansowanie wakacji, remontu domu, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wczasów pod gruszą,

 3. świadczenia rzeczowe– paczki, bilety do kina, karnet na basen,

 4. bony, talony i „inne znaki”,

 5. zapomogi losowe.

 6. Rozliczanie świadczeń pracowniczych w świetle interpretacji  organów podatkowych:

 7.    przychody podlegające opodatkowaniu– kiedy stanowią przychód pracownika i jak ustalić jego wysokość? (samochód dla pracownika, telefon służbowy, imprezy okolicznościowe, prezenty i inne) .

 8. Świadczenia wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych,  ( posiłki, napoje, szkolenia, wypoczynek dziecka, okulary,  itp.)

 9. Należności po zmarłym pracowniku– wynagrodzenie, umorzona pożyczka – rodzaj deklaracji PIT, sposób opodatkowania.

 10. Zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów– koszty zryczałtowane, koszty z praw autorskich.

 11. Pobór zaliczek na podatek dochodowy– ulga podatkowa, wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem.

 12. Odpowiedzialność płatnika wynikająca z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (art. 26a i art. 30).

 13. Rodzaje deklaracji PIT, terminy sporządzania i miejsce ich przekazywania:

 14. Jak weryfikować dokumenty płacowe, deklaracje i informacje podatkowedla „akcji” rozliczeń rocznych podatku?

 15. Korygowanie błędów w odprowadzonych zaliczkachz uwzględnieniem odpowiedzialności płatnika.

 16. Osoby uprawnione do ulgi „rodzinnej” – przykład oświadczeniaskładanego płatnikowi.

 17. Obowiązki informacyjne płatnika za 2009r. (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R, PIT-11, IFT-1R, IFT-3R).

 18. Korekty rozliczeń rocznych i informacji podatkowych. Odpowiedzialność karna skarbowa podatnika i płatnika za błędy w rozliczeniach rocznych.

 19. Osoby zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.

 20. Rozliczenie roczne podatku a tzw. „abolicja podatkowa”.

 21. Rozliczanie dochodów pracownika za pośrednictwem pracodawcy:

 22. Zasady składania oświadczenia PIT-12 i rozliczenie roczne na nowych formularzach  PIT-40.

 


5. Należności wykazywane w informacji PIT-11:

 


 1. Świadczenia ponoszone za pracownika:

 2. pakiety medyczne – interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądowe,

 3. samochód dla pracownika – przepisy obowiązujące, zmiany proponowane przez resort finansów,

 4. imprezy integracyjne, sportowo-rekreacyjne, wyjazdy szkoleniowe,

 5. inne świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne – przyporządkowanie konkretnego przychodu do konkretnej osoby,

 6. świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 7. Przychody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, należności dla rady nadzorczej.

 8. Świadczenia po zmarłym pracowniku – niewypłacone wynagrodzenie, umorzona pożyczka.

 9. Prawa majątkowe i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy.

 


6. PIT-8C – warunki i zasady sporządzania, rodzaje przychodów ujawnianych w informacji.

 


7. Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR:

 


 1.        nagrody wygrane w konkursach,

 2. przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (dywidendy),

 3.        umowy zryczałtowane nieprzekraczające 200zł,

 4. zaliczki od świadczeń pracowniczych,

 5.        sporządzanie deklaracji w sytuacji przejęcia pracowników innej firmy,

 6.        opodatkowanie świadczeń na rzecz emeryta

 7. Rozliczenie emeryta i rencisty– świadczenia rzeczowe i ich ekwiwalenty otrzymywane przez emerytów i rencistów – przykłady świadczeń zwolnionych z opodatkowania, zasady poboru podatku w formie ryczałtu.

 8. Rozliczanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście:

 9. Umowa o dzieło, umowa zlecenie, rada nadzorcza,

 10. Koszty uzyskania przychodów.

 11. Wartość świadczeń przyznanych w związku z promocją i reklamą (prezenty), zasady opodatkowania nagród wygranych w konkursach(dla pracownika i osób nie związanych z płatnikiem).

 12. Zasady opodatkowania świadczeń wypłacanych przez organy samorządowe, w tym:

 13. należności dla osób wykonujących obowiązki społeczne lub obywatelskie(diety, szkolenia radnych),

 14. stypendia i nagrody finansowane ze środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 15. Rozliczenie krajowych podróży służbowych:

 16. Definicja podróży służbowej,

 17. Warunki wypłacanianależności z tytułu podróży służbowej,

 18. Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych,

 19. Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych,

 20. Omówienie poszczególnych składników kosztów podróży służbowej,

 21. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracownika,

 22. Przesłanki umożliwiające zaliczenie wypłaconych należności do kosztów uzyskania przychodów,

 23. Rozliczenie podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

 


14:00-15:00                           Obiad.

 


17.00-19:00                           Kolacja

 26 maja 2010 r. (środa) – Naliczanie wynagrodzeń - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 


07:30 – 08:30                Śniadanie

 


08:30 – 13:30                Szkolenie :

 


Program szkolenia:

 


 1. Źródła prawa pracy z zakresu wynagrodzeń w 2010r.:

 


a) bezwzględnie obowiązujące,  wewnątrzzakładowe,

 


b) kształtowanie warunków wynagrodzenia w świetle przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

 


 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2010r.:

 


a) zasady ustalania i miejsce ogłaszania wysokości minimalnego wynagrodzenia,

 


b) sposób naliczania minimalnego wynagrodzenia,

 


c) odstępstwa od obowiązku zapewnienia minimalnego wynagrodzenia.

 


 1. Ochrona wynagrodzeniaza pracę:

 


a) miejsce i czas oraz termin i sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę,

 


b) rodzaje potrąceń i wysokość maksymalnych potrąceń

 


c) kwoty wolne od potrąceń w 2010r.

 


 1.   Zasady naliczania w świetle nowych zmian na 2010r.:

 


a) wynagrodzenia za urlop,  ekwiwalentu za urlop,

 


c) wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

 


e) dodatków za pracę w porze nocnej,

 


f) wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego w 2010r. po uwzględnieniu aktualnych zmian,

 


g) wynagrodzenia za przestój, wynagrodzenia za czas dyżuru ,

 


i) odszkodowań, odpraw i innych świadczeń ze stosunku pracy.

 


5. Obliczanie różnych rodzajów wynagrodzeń (tworzenie list płac), m.in.:

 


 • za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentza urlop,

 • za przepracowaną część miesiąca; m.in. gdy przez jego resztę  pracownik był chory czy był na urlopie bezpłatnym,

 • za godziny nadliczbowe(wynagrodzenia normalnego

  i dodatków),

 • za pracę w porze nocnej,

 • za czas choroby i zasiłku chorobowego,

 • za przestój(za przestój niezawiniony przez pracownika, za pracę zastępczą zamiast przestoju),

 • za czas dyżuru(dyżur bez świadczenia pracy, z świadczeniem pracy i pełniony w domu),

 • odpraw pieniężnych(np. emerytalna i rentowa, z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, pośmiertna),

 • odszkodowań(np. za skrócenie wypowiedzenia, za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, za rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia, za nie wydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy),

 • wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,

 • obliczanie wynagrodzenia dla członków zarządu, rad nadzorczych oraz osób wykonujących pracę na podstawie kontraktów menadżerskich.

 


2. Obowiązki płatnika wobec ZUS i US;

 


 • praktyczne ustalanie podstawy wymiaru składekna ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP,

 • praktyczne ustalanie dochodudo opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy,

 • rozliczenia z ZUS i US.

 


13:30                                      Zakończenie szkolenia. Obiad.


Zdobyta wiedza


tak


Otrzymane certyfikaty

tak

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący


Szkolenie prowadzi:

 


 •  specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym.

 •  

 •  pracownik administracji podatkowej (w chwili obecnej Izby Skarbowej) z 10 letnim stażem. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów na konferencjach, szkoleniach, zajęciach na studiach podyplomowych.  Autorka licznych publikacji z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowego od osób fizycznych w tym na łamach Gazety Prawnej.

 


Praktyk, specjalista. Zastępca Dyrektora Administracyjno-Finansowego w renomowanej firmie. Ukończyła Wydział Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.


UWAGA


Rozpoczęcie zajęć:

 


Zajęcia odbywają się w dniach 24-26 maja  2010 r. godz. 900, Jastrzębia Góra, sala konferencyjna Hotelu „ASTOR”***,

ul. Rozewska 38. Osoby korzystające z zakwaterowania mogą meldować się w hotelu w dniu  23 maja  2010r. od godz. 14.00

 


 

 


Zgłoszenia:

 


Zgłoszenia przyjmujemy pocztą lub faksem (22) 781-11-65, (22) 425-63-47- decyduje kolejność zgłoszeń.

 


 

 


Koszt szkolenia:

 


Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi 1888 zł. (pokój dwuosobowy) czyli:

 


 • należność za uczestnictwo w zajęciach+ komplet materiałów szkoleniowych:980 zł,

 • wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych 908zł.

 


Koszt szkolenie dwóch osób i więcej z tej samej firmy - po 1777 zł  każda z osób.

 


 

 


Dopłata za pokój jednoosobowy 360 zł.

 


Cena szkolenia obejmuje:

 


 • 4 dni w Hotelu Astor***,tj.  18 godzin zajęć dydaktycznych (3 dni-szkolenia), w tym konsultacje indywidualne,

 • materiały szkoleniowe, materiały do pracy (notes, długopis itp.),

 • zakwaterowanie -  trzy doby- pokoje posiadają balkony i wyposażone są w: telewizor, telefon, lodówkę, łazienkę z kabiną prysznicową i suszarką do włosów, galanterię hotelową,

 • pełne wyżywieni - śniadanie, obiad i kolacja formie wielodaniowego bufetu, napoje bezalkoholowe

  do posiłków– bez ograniczeń
  ,

 • kolacje integracyjne : wieczór grecki połączony z muzyką oraz kolacja bankietowa,

 • kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,

 • korzystanie z krytego basenu z wodą lazurową, sauny suchej (fińskiej) i parowej oraz Centrum fitness (atlasy, bieżnie, maszyny eliptyczne (wioślarskie) i stacjonarne rowery,

 • zaświadczenieo ukończeniu szkolenia,

 • transport ok. godz. 15:00 - Gdańsk Gł. -Jastrzębia Góra – gratis.
Miejsce: Jastrzębia Góra
Rozpoczęcie: 2010-05-23 - Zakończenie: 2010-05-26

Cena: 1777 (PLN) (zwolnione z VAT)

UWAGA

Rozpoczęcie zajęć:

Zajęcia odbywają się w dniach 24-26 maja  2010 r. godz. 900, Jastrzębia Góra, sala konferencyjna Hotelu „ASTOR”***,
ul. Rozewska 38. Osoby korzystające z zakwaterowania mogą meldować się w hotelu w dniu  23 maja  2010r. od godz. 14.00

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy pocztą lub faksem (22) 781-11-65, (22) 425-63-47- decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koszt szkolenia:

Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi 1888 zł. (pokój dwuosobowy) czyli:

 • należność za uczestnictwo w zajęciach+ komplet materiałów szkoleniowych:980 zł,
 • wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych 908zł.

Koszt szkolenie dwóch osób i więcej z tej samej firmy - po 1777 zł  każda z osób.

 

Dopłata za pokój jednoosobowy 360 zł.

Cena szkolenia obejmuje:

 • 4 dni w Hotelu Astor***,tj.  18 godzin zajęć dydaktycznych (3 dni-szkolenia), w tym konsultacje indywidualne,
 • materiały szkoleniowe, materiały do pracy (notes, długopis itp.),
 • zakwaterowanie -  trzy doby- pokoje posiadają balkony i wyposażone są w: telewizor, telefon, lodówkę, łazienkę z kabiną prysznicową i suszarką do włosów, galanterię hotelową,
 • pełne wyżywieni - śniadanie, obiad i kolacja formie wielodaniowego bufetu, napoje bezalkoholowe
  do posiłków– bez ograniczeń
  ,
 • kolacje integracyjne : wieczór grecki połączony z muzyką oraz kolacja bankietowa,
 • kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
 • korzystanie z krytego basenu z wodą lazurową, sauny suchej (fińskiej) i parowej oraz Centrum fitness (atlasy, bieżnie, maszyny eliptyczne (wioślarskie) i stacjonarne rowery,
 • zaświadczenieo ukończeniu szkolenia,
 • transport ok. godz. 15:00 - Gdańsk Gł. -Jastrzębia Góra – gratis.

Ostatnia aktualizacja oferty 2010-03-16 16:31:11

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: [KOPIA] Zmiany w płacach w 2010r. (składki, zasiłki, podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczanie wynagrodzeń)
Organizator: Soyer Dom Szkoleń


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | tomDMS.pl | boardroom.io